English Home Romanian Home
Electronic Bible Online Pages Multi Language Phone Application One Language d/">Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Electronic Books Online Pages Build Ebook Phone Application Download Ebook Phone Application Download Desktop Application Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Create Bible Application Create E-Books Application
Credits News
About our project   |    Mobile Pages   |   
Electronic Books / Adventist / Romanian / Ellen White / Web / Solii către tineret

Adventist

Romanian

Solii către tineret

CONTENTS


Cuprins

Prefaţă

Cap. 1 - Clădind un caracter pentru eternitate

Cap. 2 - O chemare către tineri

Cap. 3 - Căutând să-I fim plăcuţi

Cap. 4 - Standardele succesului

Cap. 5 - Zilele noastre de şansă?

Cap. 6 - Înălţimi care pot fi atinse

Cap. 7 - Standarde ale eficienţei

Cap. 8 - Urcă pe înălţimi

Cap. 9 - Parteneriat cu Dumnezeu

Cap. 10 - Satana, un duşman puternic

Cap. 11 - Caracterul conflictului

Cap. 12 - Efortul special al lui Satana

Cap. 13 - Ispita nu este o scuză pentru păcat

Cap. 14 - Tăria de caracter

Cap. 15 - Templul sufletului

Cap. 16 - Nu sunteţi ai voştri

Cap. 17 - Adevărata convertire

Cap. 18 - Sfat către o fiică răsfăţată

Cap. 19 - Întărirea caracterului prin încercare

Cap. 20 - Rezistând ispitei

Cap. 21 - Natura înşelătoare a păcatului

Cap. 22 - Un avertisment împotriva scepticismului

Cap. 23 - Un punct slab

Cap. 24 - Înainte şi în sus

Cap. 25 - Perfectarea caracterului

Cap. 26 - Lupta credinţei

Cap. 27 - Victoria cuvenită

Cap. 28 - Cum să fii puternic

Cap. 29 - Viaţa victorioasă

Cap. 30 - Credinţa vie

Cap. 31 - Unirea cu Hristos

Cap. 32 - Crescând în har

Cap. 33 - Asemănarea cu lumea

Cap. 34 - Experienţa creştină autentică

Cap. 35 - Autodisciplina

Cap. 36 - O experienţă vie

Cap. 37 - Credincios în cele mai mici lucruri

Cap. 38 - Responsabilitate pentru lumină

Cap. 39 - Seriozitatea ţelului

Cap. 40 - Exercitarea voinţei

Cap. 41 - Îndrumare divină

Cap. 42 - Lucrarea tăcută a Spiritului Sfânt

Cap. 43 - Hristos cel lăuntric

Cap. 44 - Negarea de sine

Cap. 45 - Caracterul pe care Dumnezeu îl aprobă

Cap. 46 - Prezenţa continuă a lui Hristos

Cap. 47 - Educaţia creştină

Cap. 48 - Adevărata educaţie

Cap. 49 - Nevoia unei educaţii creştine

Cap. 50 - Educaţie pentru veşnicie

Cap. 51 - O pregătire practică

Cap. 52 - Devotamentul studentului

Cap. 53 - Ocaziile studentului

Cap. 54 - Pregătiţi-vă pentru slujire

Cap. 55 - Dorinţa de dezvoltare

Cap. 56 - Adevărata înţelepciune

Cap. 57 - Puneţi-vă o ţintă înaltă

Cap. 58 - Tinerii, chemaţi să fie lucrători

Cap. 59 - Responsabilitate pentru câştigarea de suflete

Cap. 60 - Mărturisind pentru Hristos

Cap. 61 - Lucrarea personală

Cap. 62 - Tinerii, câştigători de suflete

Cap. 63 - Diferitele aspecte ale slujirii

Cap. 64 - O lucrare neegoistă

Cap. 65 - Răsplata hărniciei

Cap. 66 - Demnitatea muncii

Cap. 67 - Semănând lângă ape

Cap. 68 - Mai multe direcţii de slujire

Cap. 69 - O lucrare binevenită

Cap. 70 - Credincioşia în lucrare

Cap. 71 - Ştiinţa de a trăi

Cap. 72 - Păstrarea sănătăţii

Cap. 73 - Sfinţenia sănătăţii

Cap. 74 - O educaţie echilibrată

Cap. 75 - Educaţia obţinută pe seama sănătăţii

Cap. 76 - Însemnul nobleţei

Cap. 77 - Rugăciunea, fortăreaţa noastră

Cap. 78 - Puterea rugăciunii

Cap. 79 - Atitudinea noastră în rugăciune

Cap. 80 - Credinţă şi rugăciune

Cap. 81 - Valoarea studiului biblic

Cap. 82 - Cercetează Scripturile pentru tine

Cap. 83 - Eforturi perseverente în studiul Bibliei

Cap. 84 - Răsplata unui studiu biblic stăruitor

Cap. 85 - Biblia ca educator

Cap. 86 - Respectul

Cap. 87 - O speranţă bine ancorată

Cap. 88 - Alegerea lecturii

Cap. 89 - Exemplul efesenilor

Cap. 90 - Hrană potrivită pentru minte

Cap. 91 - Biblia, cea mai interesantă carte

Cap. 92 - Vegheaţi cu grijă cărările sufletului

Cap. 93 - Formarea unui caracter creştin

Cap. 94 - Rezultatul ficţiunii

Cap. 95 - Avantajele muzicii

Cap. 96 - Utilitatea muzicii

Cap. 97 - O folosire greşită a muzicii

Cap. 98 - Lecţii de economie

Cap. 99 - Spiritul de sacrificiu

Cap. 100 - Zecimea

Cap. 101 - 'Cinsteşte pe Domnul cu averile tale'

Cap. 102 - Responsabilitatea individuală

Cap. 103 - Darurile de sărbători

Cap. 104 - Economia în îmbrăcăminte

Cap. 105 - Satisfacerea eului

Cap. 106 - Economie şi generozitate

Cap. 107 - Un cămin creştin

Cap. 108 - Credincioşie în îndatoririle casnice

Cap. 109 - Religia în cămin

Cap. 110 - Căminul - o şcoală de pregătire

Cap. 111 - Respect şi dragoste pentru părinţi

Cap. 112 - O binecuvântare în cămin

Cap. 113 - Clădirea caracterului în cămin

Cap. 114 - Tinerii trebuie să poarte responsabilităţi

Cap. 115 - Ceasul de închinare

Cap. 116 - Ospitalitatea creştină

Cap. 117 - Piese în clădirea caracterului

Cap. 118 - Îmbrăcămintea şi caracterul

Cap. 119 - Îmbrăcămintea adecvată

Cap. 120 - Influenţa îmbrăcămintei

Cap. 121 - Simplitatea în îmbrăcăminte

Cap. 122 - Idolatria îmbrăcămintei

Cap. 123 - Adevărata podoabă

Cap. 124 - Valoarea recreaţiei

Cap. 125 - Dragostea de plăceri lumeşti

Cap. 126 - Cuvinte de sfat

Cap. 127 - Distracţii periculoase pentru tineri

Cap. 128 - Săpând principii corecte în inimile tinerilor

Cap. 129 - Influenţe nesfinte la lucru

Cap. 130 - Bucuria în religie

Cap. 131 - Recreerea creştină

Cap. 132 - Reuniuni sociale

Cap. 133 - Cum să ne petrecem vacanţele

Cap. 134 - Societăţile literare

Cap. 135 - Dansul

Cap. 136 - Relaţii sociale pentru a salva

Cap. 137 - Sociabilitatea şi curtoazia creştină

Cap. 138 - Principii îndrumătoare

Cap. 139 - Influenţa tovărăşiei

Cap. 140 - Influenţa

Cap. 141 - Alegerea tovarăşilor

Cap. 142 - Regula de aur

Cap. 143 - Adevăratul rafinament

Cap. 144 - Respingerea prieteniilor lumeşti

Cap. 145 - Discuţii despre lucrurile cereşti

Cap. 146 - Semănarea seminţelor sălbatice

Cap. 147 - Vizitatorii necredincioşi

Cap. 148 - Dragostea adevărată

Cap. 149 - Forme greşite de curtenie

Cap. 150 - Logodne cu necredincioşi

Cap. 151 - Nevoia de sfat şi călăuzire

Cap. 152 - Căsătoria prematură

Cap. 153 - Căsătorii înţelepte şi neînţelepte

Cap. 154 - A se căsători şi a da în căsătorie

Cap. 155 - Responsabilitatea căsătoriei

Cap. 156 - Judecata clară şi autocontrolul în căsnicie

Cap. 157 - Exemplul lui Isaac

List of chapters

Seek to any passage:


Book:
Chapter:
Paragraph:

Search the text:


Search in:
Terms:
Case insensitive:


Special note for ANDROID SmartPhones
I recommend to download PhoneMe emulator for Android from here. Especially I recommend phoneME Advanced - Foundation Profile + MIDP High Resolution b168 rev20547 from here, or from here.

Then you have to build your application, to transfer the .jar and .jad files on your mobile phone and run using this nice emulator.

1. Install a Zip Utility from Android Market.

2. Install a File Manager from Android Market.

3. Download and install PhoneMe, as mentioned above.

4. Build your application by using Download Multilingual Service or Dynamic Download (zip).

5. Copy the zip file into your Android Phone and unzip the content in a folder, and then write down the path to the unzipped files and the name of the .jad file.

6. Launch PhoneMe from your smartphone.

7. Inside PhoneMe, write to the main window the path and the name to the .jad file, above mentioned. Will look something like: file:///mnt/sd/download/BiblePhone.jad and then press enter.

8. The application will be installed, and next a hyperlink will be available below the above mentioned textbox. On this way you can install as many of MIDP application you like on your Android Phone.


How to install the application in Java Mobile enabled phones

It is possible now to have the Holy Scriptures on your mobile phone and to read it wherever you are due to the Mobile Information Device Profile (MIDP) technology in 1.0 and 2.0 versions, developed for Java applications.

A good advice is to try in the beginning the MIDP 1.0 / 128 Kbytes version, and progressively to advance to MIDP 2.0 and larger volumes (512 Kbytes or more).

The application is available for MIDP 2.0, MIDP 1.0. You have only to select one table on the field MIDP2.0 or MIDP1.0, according to the desired Bible version. Then, you shall make a click on the JAR (Java Archive) file in order to obtain the software to be installed on your mobile phone.

I recommend you to start with STARTER(MIDP1.0old) edition, then to continue with INTERMEDIATE(MIDP1.0), and in the end, if the mobile phone supports this thing, to try to install the ADVANCED (MIDP2.0) edition. Also, start with 128 kbytes volumes, continue with 512 kbytes, and at the end try the version in one file.

There are cases where the mobile phone requires so called JAD (Java Descriptor) files. These JAD files has to be uploaded, on this case, together with the desired JAR files(s).

There are different methods to download the applications in your mobile phone as follows:
1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
2. By using the infrared port of the mobile phone
3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone
4. By cable link between PC ad mobile phone
5. If none from the above cases are valid

Next, we shall examine each case in order to have a successfully installation of the software.


1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
 

If your have Internet access on your mobile phone (e.g. WAP or GPRS), it is enough to access https://biblephone.intercer.net/wap/  from the browser of the mobile phone, and to access the desired Bible version, and then to make an option about MIDP1.0 or MIDP2.0, and finally to select the desired module (e.g. one or more). After the last selection, the desired version will be downloaded on your mobile phone.

Many phones have only this option for installing JAVA appplications.

2. By using the infrared port of the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.

If you don't have access to Internet directly from your mobile phone, then you shall have to pass to this step requiring to have infrared ports on your mobile phone and on the computer.
a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to activate the infrared port on the mobile phone and align it with the infrared port of the computer (preferable laptop).

c. Then a window will appear asking what file you want to send to the mobile phone. Next, you will select the downloaded JAR file, and after OK, the mobile phone will ask you if you want to load that file. You say YES and the application will be downloaded on your mobile phone.
d. Probably, you will be asked by the mobile phone where you want to save it (e.g. on the games or applications directories). After you made this selection, the file will be ready to be loaded for run.
The displaying preference can be set inside the application in order to have larger fonts, full screen display etc.

3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
This situation is similar with the infrared case. You have only to activate Bluetooth access on your mobile phone (check if exists) and on the computer (check if exists).

4. By cable link between PC ad mobile phone
Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
On this case the steps are as follows:

a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to set up the wired connection between the mobile phone and the computer. Next, you will start the synchronization / data transfer application and download the JAR file in your mobile phone. Surely, you will have to consult the CD of your mobile phone.
c. By this application you shall transfer into your mobile phone the JAR file in the games or applications directories. Next, you will have to select for run the JAR desired file.

5. If none from the above cases are valid
On this unhappy case, I recommend you to find a friend with a laptop having infrared / Bluetooth capabilities, or to buy a data link cable, or to change your current model of mobile phone.
Unfortunately, some models of mobile phones require only WAP/GPRS in order to download and run Java applications.


Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones. Therefore check the documentation of them and also the page for specific models.

Why so many versions? Simple, because not all the mobile phones support the Bible in one file with MIDP 2.0 (the most advanced for the time being).

Multilingual Online Ebooks

It is possible now to have the inspirational ebooks on your browser and to read it allowing you to make comparisons between different translations or versions for a specific language. This occasion is unique, and you have only to browse to the desired author and book.


Select another version:Source: Text from read this link, compiled by biblephone2008@gmail.com

free counters

Locations of visitors to this page


If you have any questions, remarks, suggestions, please contact me here. May God bless you in studying the Holy Scriptures.Sitemap: Please select the BiblePhone modules in your language: