English Home Romanian Home
Electronic Bible Online Pages Multi Language Phone Application One Language d/">Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Electronic Books Online Pages Build Ebook Phone Application Download Ebook Phone Application Download Desktop Application Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Create Bible Application Create E-Books Application
Credits News
About our project   |    Mobile Pages   |   
Electronic Books / Adventist / Romanian / Ellen White / Web / Sfaturi către editori

Adventist

Romanian

Sfaturi către editori

CONTENTS


Cuprins

Prefaţă

NATURA MATERIALELOR DATE SPRE PUBLICARE

PREZENTAŢI SOLIA PENTRU TIMPUL ACESTA

PRACTICE, ÎNĂLŢĂTOARE ŞI DE AJUTOR

PANA CONDUSĂ DE DUHUL SFÂNT

ARTICOLELE SPIRITUALE ŞI ŞTIRILE ZILEI

NU-I ÎNĂLŢAŢI PE SEMENII VOŞTRI

ACORDUL LUI HRISTOS

ARTICOLELE ELENEI WHITE ÎN ALTE CÂMPURI DE MISIUNE

SOLIA CELOR TREI ÎNGERI

MESAJUL CARE TREBUIE PREZENTAT

DEFINIREA TRĂSĂTURILOR DISTINCTIVE

CONDUŞI DE DUMNEZEU DAR NU INFAILIBILI

MAI SUNT ÎNCĂ MULTE NESTEMATE DE DESCOPERIT

CERCETAREA DOCTRINELOR

CUM SĂ CERCETĂM SCRIPTURILE

PRETINŞII PĂZITORI AI DOCTRINELOR

SEMNE ALE CREŞTERII

ESTE NEVOIE DE O ATITUDINE CORECTĂ

TESTUL LA CARE TREBUIE SĂ FIE SUPUSĂ NOUA LUMINĂ

CERCETAREA NOILOR PĂRERI

LUMINA SĂ NU FI FOST DESCOPERITĂ DOAR LA UNU SAU DOI OAMENI

FERIŢI-VĂ DE PROBLEME DE NATURĂ SECUNDARĂ

NOUA LUMINĂ SĂ FIE SUPUSĂ SPRE EXAMINARE FRAŢILOR CU EXPERIENŢĂ

SUBIECTE NECONCLUDENTE

CHESTIUNI CARE NU SUNT NECESARE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CREDINŢA

ATITUDINEA CE TREBUIE MANIFESTATĂ FAŢĂ DE CEI CARE PRETIND CĂ AU O LUMINĂ NOUĂ

ASCULTAŢI ÎNAINTE DE A DA VERDICTE

REPERE ALE ADEVĂRULUI, EXPERIENŢEI ŞI DATORIEI

NU SCHIMBAŢI NICI O IOTĂ

SANCTUARUL CA ŢINTĂ A UNOR ATACURI DEOSEBITE

NU NE PUTEM DA JOS

ADEVĂRUL TREBUIE SĂ DOARĂ

EVITAŢI ACUZAŢIILE DEFĂIMĂTOARE

DESCALIFICAŢI DE DECLARAŢII IRESPONSABILE

PREZENTAŢI ADEVĂRUL FĂRĂ A CONDAMNA

INJURIILE ADRESATE CATOLICILOR

CU PRIVIRE LA CATOLICI

VORBIŢI MAI PUŢIN

ELIMINAŢI ARTICOLELE ACUZATOARE

RESPONSABILITATEA FAŢĂ DE CITITORI LA JUDECATĂ

NU ATACAŢI

ATACURI ÎMPOTRIVA AUTORITĂŢII ŞI PUTERII

NU GRĂBIŢI VREMURILE TULBURI

ATITUDINEA FAŢĂ DE DUŞMANI

UNITATE ÎN DISCURSURI

ARĂTAŢI UN FRONT UNIT

NU DISCUTAŢI DIFERENŢELE LA ÎNTÂLNIRILE ADUNĂRILE GENERALE

OPINII DIFERITE CU PRIVIRE LA LUCRURI NESEMNIFICATIVE

UNITATEA ÎN ADEVĂRURILE FUNDAMENTALE

ARTICOLE DESPRE RĂSCUMPĂRARE

PREZENTAŢI ADEVĂRUL ÎNTR-UN MOD CÂT MAI SIMPLU

NU DOAR O SINGURĂ MINTE

ARTICOLE LUNGI, UN SINGUR SCRIITOR

PASTORII AR TREBUI SĂ SCRIE

ARTICOLE MEDIOCRE

CONVINGEŢI PE LUCRĂTORI SĂ CONTRIBUIE LA SCRIEREA ARTICOLELOR

UN MESAJ VENIT DIN INIMĂ

TE-AM PUS UN STRĂJER

LUCRURI SFINTE ŞI LUCRURI OBIŞNUITE

HRANĂ LA VREME DE NEVOIE

PERICOLELE STUDIULUI SPECULATIV

NU FACEŢI COMPROMISURI ÎN LEGĂTURĂ CU SABATUL

INSISTAŢI PE TRĂSĂTURILE DISTINCTIVE

NU PREAMĂRIŢI PE NICI UN OM

LUAŢI SEAMA LA FIECARE AFIRMAŢIE

ADUCEŢI ÎN FAŢA OAMENILOR PROBLEME VITALE

EDITORUL ŞI OBICEIURILE CARE ŢIN DE SĂNĂTATEA SA

IMPORTANŢA EXERCIŢIILOR FIZICE

MESE SIMPLE ŞI EXERCIŢII FIZICE

FIECARE ARTICOL TREBUIE SĂ REFLECTE LUMINĂ

NU PUBLICAŢI SUBIECTELE CONTROVERSATE

CE FEL DE ARTICOLE AVEM NEVOIE

PREA MULTE ARTICOLE OBIŞNUITE

HRISTOS, MODELUL NOSTRU ÎN LUCRARE

ARTICOLE PLINE DE DINAMISM

ARTICOLE DESPRE CĂSĂTORIE

HRANĂ POTRIVITĂ PENTRU POPOR

IMPORTANŢA UNEI REVISTE MISIONARE

ASIGURAŢI-VĂ CĂ ARTICOLELE SUNT FOARTE INTERESANTE

HRANĂ ÎN VREME DE NEVOIE

PROTEJAŢI REVISTA

GARDIANUL

ARTICOLE SCURTE

ADEVĂRATA AUTORITATE

INDICATOARE ÎNŞELĂTOARE

NU PREAMĂRIŢI IDEILE OAMENILOR

DEZONORÂNDU-L PE CREATOR

DEOSEBIŢI DE LUME

JURNALELE ŞI CĂRŢILE DE SĂNĂTATE DE CARE AVEM NEVOIE

IMPORTANŢA LITERATURII NOASTRE PE TEME DE SĂNĂTATE

ABORDAŢI-I PE OAMENI LA NIVELUL LOR

DATORIA DE A PREZENTA O REFORMĂ ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

ARTICOLE SCURTE ŞI INTERESANTE

CEI MAI BUNI DIN ŢARĂ

RIDICÂND ŞTACHETA PREA MULT

STAŢI APROAPE DE OAMENI

CONŢINUTUL PERIODICELOR NOASTRE

PE BIROURILE NOASTRE

PROMOVAREA REVISTEI WATCHMAN

LUCRAREA CARE TREBUIE FĂCUTĂ

PERIODICELE DESPRE SĂNĂTATE

DATORIA PE CARE O AVEM PENTRU LUME

DAŢI DOVADĂ DE ECHILIBRU

DISCURSURILE PUBLICATE

MULŢI SE VOR TREZI PRIN INTERMEDIUL ZIARELOR

PENTRU ÎNTĂRIREA STÂLPILOR DE CREDINŢĂ

UNITATE ŞI PROGRES

UN MESAJ OPORTUN

CARE ÎNTĂRESC POPORUL

COMPILAŢII ALE ARTICOLELOR ELLENEI WHITE

LITERATURĂ PENTRU CÂMPUL DIN SUD

PERICOLUL CĂRŢILOR DE SLABĂ CALITATE

RETIPĂREA CĂRŢILOR

CORECTITUDINEA ŞI NOILE EDIŢII

REVIZIA CĂRŢILOR DE REFERINŢĂ

PERICOLUL UNEI ACŢIUNI INDEPENDENTE

FOLOSIREA NECORESPUNZĂTOARE A MĂRTURIILOR

PROTEJAŢI CASELE DE EDITURĂ

NEVOIA UNUI COMITET DE CARTE

TOATE CĂRŢILE TREBUIE SĂ FIE EXAMINATE FOARTE CRITIC

ALEGEREA COMITETULUI DE CARTE

OAMENI CU EXPERIENŢA SLUJIRII

SFATURI PENTRU COMITETUL DE CARTE

VENITURILE ACELORA CARE LUCREAZĂ ÎN DOMENIUL INTELECTUAL

RESPONSABILITATE ÎN FAŢA LUI DUMNEZEU

REALIZĂRILE FIECĂRUIA DIN TIMPUL SĂU LIBER

DIFERENŢA DINTRE CĂRŢI

FOLOSIŢI-VĂ CONDEIELE PENTRU BENEFICIUL CAUZEI LUI DUMNEZEU

SCOPUL IMAGINILOR

ILUSTRAŢIILE SĂ FIE ALESE CU BUN GUST

PERICOLUL SUPRAÎNCĂRCĂRII CU ILUSTRAŢII

EXTRAVAGANŢA ÎN ILUSTRARE

CU GUST ŞI SIMPLITATE

EVALUAŢI COSTURILE

IMPORTANŢA CORECTITUDINII

ILUSTRAŢII POTRIVITE

UN EXEMPLU DE ILUSTRAŢIE FOARTE PROASTĂ

NU ARĂTAŢI IMAGINI ÎNFRICOŞĂTOARE

CALITATEA ŞI NU CANTITATEA

ILUSTRAREA NECORESPUNZĂTOARE A PERIODICELOR

ESTE NEVOIE DE DISCERNĂMÂNT SPIRITUAL

SFÂRŞITUL TUTUROR LUCRURILOR ESTE APROAPE

LUMINAŢI PĂMÂNTUL

SCOPURILE SPECIFICE ALE LITERATURII NOASTRE

VESTIŢI CELE TREI SOLII ÎNGEREŞTI

INFLUENŢA MONDIALĂ A CONDEIULUI

RECOLTA SUFLETELOR

SEMINŢE PENTRU RECOLTA CINCIZECIMII

List of chapters

Seek to any passage:


Book:
Chapter:
Paragraph:

Search the text:


Search in:
Terms:
Case insensitive:


Special note for ANDROID SmartPhones
I recommend to download PhoneMe emulator for Android from here. Especially I recommend phoneME Advanced - Foundation Profile + MIDP High Resolution b168 rev20547 from here, or from here.

Then you have to build your application, to transfer the .jar and .jad files on your mobile phone and run using this nice emulator.

1. Install a Zip Utility from Android Market.

2. Install a File Manager from Android Market.

3. Download and install PhoneMe, as mentioned above.

4. Build your application by using Download Multilingual Service or Dynamic Download (zip).

5. Copy the zip file into your Android Phone and unzip the content in a folder, and then write down the path to the unzipped files and the name of the .jad file.

6. Launch PhoneMe from your smartphone.

7. Inside PhoneMe, write to the main window the path and the name to the .jad file, above mentioned. Will look something like: file:///mnt/sd/download/BiblePhone.jad and then press enter.

8. The application will be installed, and next a hyperlink will be available below the above mentioned textbox. On this way you can install as many of MIDP application you like on your Android Phone.


How to install the application in Java Mobile enabled phones

It is possible now to have the Holy Scriptures on your mobile phone and to read it wherever you are due to the Mobile Information Device Profile (MIDP) technology in 1.0 and 2.0 versions, developed for Java applications.

A good advice is to try in the beginning the MIDP 1.0 / 128 Kbytes version, and progressively to advance to MIDP 2.0 and larger volumes (512 Kbytes or more).

The application is available for MIDP 2.0, MIDP 1.0. You have only to select one table on the field MIDP2.0 or MIDP1.0, according to the desired Bible version. Then, you shall make a click on the JAR (Java Archive) file in order to obtain the software to be installed on your mobile phone.

I recommend you to start with STARTER(MIDP1.0old) edition, then to continue with INTERMEDIATE(MIDP1.0), and in the end, if the mobile phone supports this thing, to try to install the ADVANCED (MIDP2.0) edition. Also, start with 128 kbytes volumes, continue with 512 kbytes, and at the end try the version in one file.

There are cases where the mobile phone requires so called JAD (Java Descriptor) files. These JAD files has to be uploaded, on this case, together with the desired JAR files(s).

There are different methods to download the applications in your mobile phone as follows:
1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
2. By using the infrared port of the mobile phone
3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone
4. By cable link between PC ad mobile phone
5. If none from the above cases are valid

Next, we shall examine each case in order to have a successfully installation of the software.


1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
 

If your have Internet access on your mobile phone (e.g. WAP or GPRS), it is enough to access https://biblephone.intercer.net/wap/  from the browser of the mobile phone, and to access the desired Bible version, and then to make an option about MIDP1.0 or MIDP2.0, and finally to select the desired module (e.g. one or more). After the last selection, the desired version will be downloaded on your mobile phone.

Many phones have only this option for installing JAVA appplications.

2. By using the infrared port of the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.

If you don't have access to Internet directly from your mobile phone, then you shall have to pass to this step requiring to have infrared ports on your mobile phone and on the computer.
a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to activate the infrared port on the mobile phone and align it with the infrared port of the computer (preferable laptop).

c. Then a window will appear asking what file you want to send to the mobile phone. Next, you will select the downloaded JAR file, and after OK, the mobile phone will ask you if you want to load that file. You say YES and the application will be downloaded on your mobile phone.
d. Probably, you will be asked by the mobile phone where you want to save it (e.g. on the games or applications directories). After you made this selection, the file will be ready to be loaded for run.
The displaying preference can be set inside the application in order to have larger fonts, full screen display etc.

3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
This situation is similar with the infrared case. You have only to activate Bluetooth access on your mobile phone (check if exists) and on the computer (check if exists).

4. By cable link between PC ad mobile phone
Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
On this case the steps are as follows:

a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to set up the wired connection between the mobile phone and the computer. Next, you will start the synchronization / data transfer application and download the JAR file in your mobile phone. Surely, you will have to consult the CD of your mobile phone.
c. By this application you shall transfer into your mobile phone the JAR file in the games or applications directories. Next, you will have to select for run the JAR desired file.

5. If none from the above cases are valid
On this unhappy case, I recommend you to find a friend with a laptop having infrared / Bluetooth capabilities, or to buy a data link cable, or to change your current model of mobile phone.
Unfortunately, some models of mobile phones require only WAP/GPRS in order to download and run Java applications.


Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones. Therefore check the documentation of them and also the page for specific models.

Why so many versions? Simple, because not all the mobile phones support the Bible in one file with MIDP 2.0 (the most advanced for the time being).

Multilingual Online Ebooks

It is possible now to have the inspirational ebooks on your browser and to read it allowing you to make comparisons between different translations or versions for a specific language. This occasion is unique, and you have only to browse to the desired author and book.


Select another version:Source: Text from read this link, compiled by biblephone2008@gmail.com

free counters

Locations of visitors to this page


If you have any questions, remarks, suggestions, please contact me here. May God bless you in studying the Holy Scriptures.Sitemap: Please select the BiblePhone modules in your language: