English Home Romanian Home
Electronic Bible Online Pages Multi Language Phone Application One Language d/">Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Electronic Books Online Pages Build Ebook Phone Application Download Ebook Phone Application Download Desktop Application Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Create Bible Application Create E-Books Application
Credits News
About our project   |    Mobile Pages   |   
Electronic Books / Adventist / Romanian / Ellen White / Web / Căminul adventist

Adventist

Romanian

Căminul adventist

CONTENTS


Cuprins

Prefaţă

Cap. 1 - Atmosfera căminului

Cap. 2 - Temelii pentru un cămin adevărat

Cap. 3 - Căminul din Eden - un model

Cap. 4 - Influenţa îndepărtată a căminului

Cap. 5 - O puternică mărturie creştină

Cap. 6 - Marea decizie

Cap. 7 - Dragoste adevărată sau înflăcărare oarbă

Cap. 8 - Obiceiuri legate de curtenie

Cap. 9 - Căsătorii interzise

Cap. 10 - Când este nevoie de sfat

Cap. 11 - Căsătorii pripite, imature

Cap. 12 - Compatibilitate

Cap. 13 - Educaţia din familie

Cap. 14 - Adevărata convertire - un lucru necesar

Cap. 15 - Făgăduinţe solemne

Cap. 16 - O întovărăşire fericită, reuşită

Cap. 17 - Obligaţii reciproce

Cap. 18 - Îndatoriri şi privilegii în căsnicie

Cap. 19 - Unde să fie aşezată noua locuinţă?

Cap. 20 - Familia şi oraşul

Cap. 21 - Avantaje ale vieţii la ţară

Cap. 22 - Construirea şi mobilarea casei

Cap. 23 - Copiii, o binecuvântare

Cap. 24 - Mărimea familiei

Cap. 25 - Îngrijirea copiilor în nevoie

Cap. 26 - Moştenirea oferită de părinţi copiilor

Cap. 27 - Un cerc sacru

Cap. 28 - Prima şcoală a copilului

Cap. 29 - O lucrare care nu poate fi transferată

Cap. 30 - Părtăşia în familie

Cap. 31 - Siguranţă prin dragoste

Cap. 32 - Grădina inimii

Cap. 33 - Făgăduinţele călăuzirii divine

Cap. 34 - Poziţia şi responsabilităţile tatălui

Cap. 35 - Ducând împreună poverile

Cap. 36 - Companie pentru copii

Cap. 37 - Cum nu trebuie să fie tatăl

Cap. 38 - Poziţia şi responsabilităţile mamei

Cap. 39 - Influenţa mamei

Cap. 40 - Concepţii greşite cu privire la lucrarea mamei

Cap. 41 - Cum să nu fie mama

Cap. 42 - Sănătatea mamei şi înfăţişarea ei

Cap. 43 - Influenţele prenatale

Cap. 44 - Îngrijirea copiilor mici

Cap. 45 - Prima datorie a mamei este aceea de a face educaţia copiilor

Cap. 46 - Mama vitregă

Cap. 47 - Încurajarea rostită de Domnul Hristos către mame

Cap. 48 - Cum preţuieşte cerul copiii

Cap. 49 - Ajutoarele mamei

Cap. 50 - Cinstea datorată părinţilor

Cap. 51 - Sfaturi către copii

Cap. 52 - Administrarea căminului

Cap. 53 - Un front unit

Cap. 54 - Religia în familie

Cap. 55 - Standarde morale

Cap. 56 - Divorţul

Cap. 57 - Atitudinea faţă de un soţ necredincios

Cap. 58 - Familia pastorului

Cap. 59 - Părinţii în vârstă

Cap. 60 - Ispravnici ai lui Dumnezeu

Cap. 61 - Principii referitoare la folosirea banilor

Cap. 62 - Să se practice economia

Cap. 63 - Instruirea copiilor privind câştigarea şi folosirea banilor

Cap. 64 - Integritate în afaceri

Cap. 65 - Provizii pentru viitor

Cap. 66 - Căile de acces asupra cărora trebuie să veghem

Cap. 67 - Privelişti şi sunete care momesc

Cap. 68 - Lectura şi influenţa ei

Cap. 69 - Curtoazie şi bunătate

Cap. 70 - Voioşia

Cap. 71 - Vorbirea

Cap. 72 - Ospitalitatea

Cap. 73 - Nevoile noastre sociale

Cap. 74 - Prietenii sănătoase şi nesănătoase

Cap. 75 - Călăuzirea părintească în legăturile sociale

Cap. 76 - Sărbători şi aniversări

Cap. 77 - Crăciunul

Cap. 78 - Familia - un centru misionar

Cap. 79 - Recreaţia este esenţială

Cap. 80 - Ce să jucăm?

Cap. 81 - Recreaţia care aduce satisfacţii de durată

Cap. 82 - Cum îşi alege creştinul recreaţia

Cap. 83 - Momeala plăcerii

Cap. 84 - Călăuzirea gândirii tinerilor în privinţa recreaţiei

Cap. 85 - Răsplata de acum şi de mai târziu

Cap. 86 - Viaţa în căminul din Eden

Cap. 87 - Pana descrie noul pământ

List of chapters

Seek to any passage:


Book:
Chapter:
Paragraph:

Search the text:


Search in:
Terms:
Case insensitive:


Special note for ANDROID SmartPhones
I recommend to download PhoneMe emulator for Android from here. Especially I recommend phoneME Advanced - Foundation Profile + MIDP High Resolution b168 rev20547 from here, or from here.

Then you have to build your application, to transfer the .jar and .jad files on your mobile phone and run using this nice emulator.

1. Install a Zip Utility from Android Market.

2. Install a File Manager from Android Market.

3. Download and install PhoneMe, as mentioned above.

4. Build your application by using Download Multilingual Service or Dynamic Download (zip).

5. Copy the zip file into your Android Phone and unzip the content in a folder, and then write down the path to the unzipped files and the name of the .jad file.

6. Launch PhoneMe from your smartphone.

7. Inside PhoneMe, write to the main window the path and the name to the .jad file, above mentioned. Will look something like: file:///mnt/sd/download/BiblePhone.jad and then press enter.

8. The application will be installed, and next a hyperlink will be available below the above mentioned textbox. On this way you can install as many of MIDP application you like on your Android Phone.


How to install the application in Java Mobile enabled phones

It is possible now to have the Holy Scriptures on your mobile phone and to read it wherever you are due to the Mobile Information Device Profile (MIDP) technology in 1.0 and 2.0 versions, developed for Java applications.

A good advice is to try in the beginning the MIDP 1.0 / 128 Kbytes version, and progressively to advance to MIDP 2.0 and larger volumes (512 Kbytes or more).

The application is available for MIDP 2.0, MIDP 1.0. You have only to select one table on the field MIDP2.0 or MIDP1.0, according to the desired Bible version. Then, you shall make a click on the JAR (Java Archive) file in order to obtain the software to be installed on your mobile phone.

I recommend you to start with STARTER(MIDP1.0old) edition, then to continue with INTERMEDIATE(MIDP1.0), and in the end, if the mobile phone supports this thing, to try to install the ADVANCED (MIDP2.0) edition. Also, start with 128 kbytes volumes, continue with 512 kbytes, and at the end try the version in one file.

There are cases where the mobile phone requires so called JAD (Java Descriptor) files. These JAD files has to be uploaded, on this case, together with the desired JAR files(s).

There are different methods to download the applications in your mobile phone as follows:
1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
2. By using the infrared port of the mobile phone
3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone
4. By cable link between PC ad mobile phone
5. If none from the above cases are valid

Next, we shall examine each case in order to have a successfully installation of the software.


1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
 

If your have Internet access on your mobile phone (e.g. WAP or GPRS), it is enough to access https://biblephone.intercer.net/wap/  from the browser of the mobile phone, and to access the desired Bible version, and then to make an option about MIDP1.0 or MIDP2.0, and finally to select the desired module (e.g. one or more). After the last selection, the desired version will be downloaded on your mobile phone.

Many phones have only this option for installing JAVA appplications.

2. By using the infrared port of the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.

If you don't have access to Internet directly from your mobile phone, then you shall have to pass to this step requiring to have infrared ports on your mobile phone and on the computer.
a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to activate the infrared port on the mobile phone and align it with the infrared port of the computer (preferable laptop).

c. Then a window will appear asking what file you want to send to the mobile phone. Next, you will select the downloaded JAR file, and after OK, the mobile phone will ask you if you want to load that file. You say YES and the application will be downloaded on your mobile phone.
d. Probably, you will be asked by the mobile phone where you want to save it (e.g. on the games or applications directories). After you made this selection, the file will be ready to be loaded for run.
The displaying preference can be set inside the application in order to have larger fonts, full screen display etc.

3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
This situation is similar with the infrared case. You have only to activate Bluetooth access on your mobile phone (check if exists) and on the computer (check if exists).

4. By cable link between PC ad mobile phone
Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
On this case the steps are as follows:

a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to set up the wired connection between the mobile phone and the computer. Next, you will start the synchronization / data transfer application and download the JAR file in your mobile phone. Surely, you will have to consult the CD of your mobile phone.
c. By this application you shall transfer into your mobile phone the JAR file in the games or applications directories. Next, you will have to select for run the JAR desired file.

5. If none from the above cases are valid
On this unhappy case, I recommend you to find a friend with a laptop having infrared / Bluetooth capabilities, or to buy a data link cable, or to change your current model of mobile phone.
Unfortunately, some models of mobile phones require only WAP/GPRS in order to download and run Java applications.


Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones. Therefore check the documentation of them and also the page for specific models.

Why so many versions? Simple, because not all the mobile phones support the Bible in one file with MIDP 2.0 (the most advanced for the time being).

Multilingual Online Ebooks

It is possible now to have the inspirational ebooks on your browser and to read it allowing you to make comparisons between different translations or versions for a specific language. This occasion is unique, and you have only to browse to the desired author and book.


Select another version:Source: Text from read this link, compiled by biblephone2008@gmail.com

free counters

Locations of visitors to this page


If you have any questions, remarks, suggestions, please contact me here. May God bless you in studying the Holy Scriptures.Sitemap: Please select the BiblePhone modules in your language: