English Home Romanian Home
Electronic Bible Online Pages Multi Language Phone Application One Language d/">Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Electronic Books Online Pages Build Ebook Phone Application Download Ebook Phone Application Download Desktop Application Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Create Bible Application Create E-Books Application
Credits News
About our project   |    Mobile Pages   |   
Electronic Books / Adventist / Romanian / Ellen White / Web / Mărturii pentru comunitate vol.1

Adventist

Romanian

Printable ModePrintable Mode

Mărturii pentru comunitate vol.1, 31


31:1 Drepturile părinţilor - 1

31:2 Mulţi dintre fraţii noştri se angajează în noi întreprinderi care par amăgitoare; însă, în scurt timp, vor fi dezamăgiţi şi se vor pomeni fără bani, bani care ar fi putut fi folosiţi pentru întreţinerea familiilor lor şi înaintarea cauzei adevărului prezent. Apoi urmează remuşcări, regret, mustrări de conştiinţă, iar unii dintre cei care sunt conştiincioşi îşi pierd încrederea, îşi pierd bucuria spirituală şi, în cele din urmă, este afectată sănătatea lor psihică.

31:3 Cei care cred adevărul trebuie să practice economia, să se hrănească cu alimente simple, sănătoase, întotdeauna având ca regulă să trăiască în limita resurselor lor.

31:4 Fraţii nu ar trebui să se angajeze niciodată în afaceri noi fără să-i consulte pe cei care sunt buni administratori atât în lucrurile vremelnice, cât şi în cele spirituale. Făcând astfel, ei se vor scuti de multe griji. Fraţii ar face mai bine să se mulţumească cu un venit mai mic, pe care să-l administreze cu grijă, decât să se aventureze să rişte pentru condiţii mai bune şi astfel să ajungă să sufere lipsuri continuu. Păzitorii Sabatului care s-au angajat în vânzarea de autorizaţii s-au dus la fraţii lor pentru a face astfel economii şi i-au convins să investească în aceste licenţe. Unii ca aceştia nu vor putea sta curaţi înaintea lui Dumnezeu până când nu vor îndrepta pierderea suferită de aceşti fraţi.

31:5 MĂRTURIA 11

31:6 Reforma în îmbrăcăminte (vezi anexă)

31:7 Stimaţi fraţi şi surori: Explicaţia pentru faptul că vă îndrept din nou atenţia spre subiectul îmbrăcăminte constă în faptul că unii nu par să fi înţeles ceea ce am scris mai înainte; şi cei care nu vor să creadă ce am scris eu au încercat să genereze confuzie în comunităţile noastre în privinţa acestui subiect important. Mi-au fost trimise multe scrisori în care se vorbeşte de dificultăţi, scrisori cărora eu nu am avut timp să le răspund; iar acum, pentru a răspunde la multele întrebări puse, scriu următoarele declaraţii, prin care sper să se înţeleagă o dată pentru totdeauna acest subiect, în privinţa mărturiilor pe care le aduc eu.

31:8 Unii susţin că ceea ce am scris în Mărturia pentru comunitate nr.10 nu este în acord cu mărturia mea din lucrarea intitulată Cum să trăim(How to live). Acestea au fost scrise din aceeaşi perspectivă, deci nu sunt două puncte de vedere diferite, unul contrazicându-l pe celălalt, aşa cum îşi închipuie unii; dacă există vreo diferenţă, aceasta constă pur şi simplu în forma de exprimare. În Mărturia pentru comunitate nr.10, eu am declarat următoarele:

31:9 "Nu trebuie dată nici o ocazie necredincioşilor să arunce ocară asupra credinţei noastre. Noi suntem consideraţi ciudaţi şi unici şi nu trebuie să trăim în aşa fel, încât să-i facem pe cei credincioşi să ne considere altfel decât ne cere credinţa noastră să fim. Poate că unii dintre cei care cred adevărul apreciază că ar fi mai sănătos ca surorile să adopte

31:10 costumul american, deşi, dacă această modă ne-ar ştirbi influenţa între necredincioşi în aşa fel încât să nu putem avea uşor acces la ei, nu ar trebui nicidecum să-l adoptăm, căci am avea mult de suferit. Însă unii se amăgesc, gândind că pot avea multe avantaje de pe urma adoptării acestui costum. În timp ce poate câtorva le-ar fi de folos, altora le-ar face rău.

31:11 Mi-a fost arătat că rânduiala lui Dumnezeu a fost dată peste cap şi că îndemnurile Sale speciale nu au fost luate în seamă de către aceia care adoptă costumul american. Am fost îndreptată spre Deuteronom 22,5: 'Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească şi bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeieşti; căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeului tău.' Dumnezeu nu doreşte ca poporul Său să adopte o aşa-zisă reformă în îmbrăcăminte. Este o îmbrăcăminte indecentă, cu totul nepotrivită pentru urmaşii modeşti şi umili ai lui Hristos.

31:12 Există o tendinţă mereu crescândă ca femeile să se îmbrace şi să arate cât mai asemenea celuilalt sex şi să-şi modeleze îmbrăcămintea după cea a bărbaţilor, însă Dumnezeu numeşte acest lucru o urâciune. 'Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială.' (1 Timotei 2,9)

31:13 Acelea care simt chemarea de a se ataşa mişcării pentru drepturile femeilor şi aşa-zisei reforme în îmbrăcăminte pot tot aşa de bine să se despartă de orice legătură pe care o au cu întreita solie îngerească. Spiritul care o însoţeşte pe una nu poate fi în armonie cu cealaltă. Scripturile sunt clare în privinţa relaţiilor şi drepturilor bărbaţilor şi femeilor. Spiritiştii sunt cei care au adoptat, într-o anumită măsură, acest mod unic de îmbrăcăminte. Adventiştii de ziua a şaptea care cred în restaurarea darurilor sunt adesea luaţi drept spiritişti. Dacă vor adopta acest sistem, influenţa lor va fi moartă. Oamenii îi vor situa la acelaşi nivel cu spiritiştii şi vor refuza să îi asculte.

31:14 Împreună cu aşa-zisa reformă în îmbrăcăminte, merge un spirit de uşurătate şi încăpăţânare ce ţine tocmai de îmbrăcăminte.

31:15 Decenţa şi modestia se pare că se îndepărtează de mulţi dintre aceia care adoptă acel stil de îmbrăcăminte. Mi-a fost arătat că Dumnezeu doreşte ca noi să avem o conduită consecventă şi pe care s-o putem justifica. Dacă vor adopta costumul american, surorile îşi vor distruge atât propria lor influenţă, cât şi pe cea a soţilor lor. Ele vor ajunge de batjocură şi de ocară. Mântuitorul nostru spune: 'Voi sunteţi lumina lumii'. 'Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.' (Matei 5,14.16). Noi avem o mare lucrare de făcut în lume şi Dumnezeu nu doreşte să ducem o viaţă care să diminueze sau să ne distrugă influenţa în lume."

31:16 Cele de mai sus mi-au fost date ca o mustrare pentru acelea care sunt înclinate să adopte un stil de îmbrăcăminte asemănător celui purtat de bărbaţi; însă, în acelaşi timp, mi-au fost arătate relele din modul obişnuit de a se îmbrăca al femeilor, şi pentru a corecta aceste lucruri, mi-au fost date următoarele învăţături, care se găsesc tot în Mărturia pentru Comunitate nr.10:

31:17 "Noi nu considerăm că este în acord cu credinţa noastră să ne îmbrăcăm în costumul american, să purtăm cercuri sau să cădem în extrema de a purta rochii lungi, care să măture trotuarele sau străzile. Dacă femeile nu ar purta astfel de rochii, care să cureţe murdăria de pe străzi, rochiile lor ar fi decente şi ar putea fi păstrate în stare de curăţenie mult mai uşor. Astfel de rochii ar fi potrivite cu credinţa pe care o avem noi."

31:18 Voi da acum un extras din ceea ce am spus în altă parte cu privire la acest subiect:

31:19 "Creştinii nu trebuie să depună eforturi speciale pentru a atrage atenţia asupra lor, îmbrăcându-se diferit de lume. Însă dacă, urmând propriile lor convingeri în privinţa datoriei de a se îmbrăca modest şi sănătos, ei descoperă că sunt demodaţi, nu trebuie să-şi schimbe îmbrăcămintea pentru a fi ca lumea; ei trebuie să dea dovadă de independenţă nobilă şi curaj moral pentru a fi oameni aşa cum se cuvine, chiar dacă toată lumea ar fi diferită de ei. Dacă lumea introduce un mod de îmbrăcăminte modest, decent şi sănătos, care este în acord cu Biblia, a adopta un asemenea mod de îmbrăcăminte nu ar afecta relaţia noastră cu Dumnezeu sau cu lumea.

31:20 Creştinii trebuie să-L urmeze pe Hristos, iar îmbrăcămintea lor să fie conform Cuvântului lui Dumnezeu. Ei trebuie să evite extremele. Ei trebuie să urmeze o cale neabătută, care nu ţine seama de aplauze sau de critică şi trebuie să facă ceea ce este bine, pentru că sunt convinşi de acest lucru.

31:21 Femeile trebuie să-şi acopere picioarele cu îmbrăcăminte, ţinând seama de sănătate şi confort. Picioarele lor trebuie protejate prin îmbrăcăminte pentru a fi tot aşa de bine încălzite ca cele ale bărbaţilor. În privinţa lungimii rochiilor la modă, sunt mai multe lucruri de obiectat:

31:22 1. Este un lucru extravagant şi inutil să ai rochia atât de lungă, încât să mături trotuarele şi străzile.

31:23 2. O rochie lungă adună roua din iarbă şi murdăria de pe stradă şi de aceea nu este curată.

31:24 3. În condiţiile în care acestea sunt murdare şi ude şi vin în atingere cu gleznele sensibile, care nu sunt suficient protejate, le vor răci destul de uşor, punându-se în primejdie sănătatea şi viaţa. Aceasta constituie una dintre principalele cauze ale răcelilor şi gâlcilor.

31:25 4. Lungimea inutilă este o greutate în plus pentru şolduri şi abdomen.

31:26 5. Împiedică mersul şi de multe ori şi pe alţi oameni.

31:27 Mai e totuşi un alt stil de îmbrăcăminte, purtat de o clasă a aşa-ziselor reformatoare ale îmbrăcămintei. Acestea imită cât de mult se poate sexul opus. Ele poartă şapcă, pantaloni, vestă, haină şi cizme, ultimul articol fiind partea cea mai delicată a costumului. Cele care susţin acest stil de îmbrăcăminte duc aşa-numita reformă în îmbrăcăminte într-o extremă căreia i se pot obiecta foarte multe lucruri. Urmarea va fi confuzia. Poate că, în general, în modul în care gândesc în privinţa sănătăţii, s-ar putea să aibă dreptate adoptând acest costum, însă ar fi mai de folos şi ar face mult mai bine să nu ducă problema îmbrăcămintei în asemenea extreme.

31:28 Prin acest stil de îmbrăcăminte, rânduiala lăsată de Dumnezeu a fost dată peste cap şi nu s-a ţinut seama de sfaturile Sale speciale. Deuteronom 22,5:

31:29 'Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească şi bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeieşti; căci oricine face lucrul acesta este o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeului tău.' Dumnezeu nu doreşte ca poporul Său să adopte acest stil de îmbrăcăminte. Nu este o îmbrăcăminte decentă şi nu se potriveşte deloc pentru femeile modeste şi umile, care susţin că sunt urmaşe ale lui Hristos. Interdicţiile pe care le face Dumnezeu sunt tratate cu uşurinţă de cei care îndepărtează deosebirea în îmbrăcăminte dintre bărbaţi şi femei. Poziţia extremă a unor reformatori ai îmbrăcămintei le ştirbeşte influenţa.

31:30 Dumnezeu a rânduit să existe o distincţie clară între felul de a se îmbrăca al bărbaţilor şi al femeilor şi a socotit această problemă suficient de importantă pentru a da îndrumări explicite în această privinţă, pentru că acelaşi fel de îmbrăcăminte purtată de ambele sexe va crea confuzia şi va cauza creşterea nelegiuirilor. Dacă ar trăi apostolul Pavel şi ar vedea cum se îmbracă femeile care susţin că sunt credincioase, el le-ar mustra. 'Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase' (1 Timotei 2,9.10). Creştinii cu numele nesocotesc cu totul învăţăturile apostolului şi poartă aur, perle şi îmbrăcăminte costisitoare.

31:31 Poporul credincios al lui Dumnezeu este lumina lumii şi sarea pământului şi ei trebuie să-şi aducă întotdeauna aminte că influenţa lor are valoare. Dacă s-ar schimba rochia foarte lungă cu una foarte scurtă, ei şi-ar distruge într-o mare măsură influenţa pe care o au. Iar cei necredincioşi, pe care ei trebuie să-i caute şi să-i aducă la Mielul lui Dumnezeu, ar fi dezgustaţi. Se pot face multe îmbunătăţiri în îmbrăcămintea femeilor în privinţa sănătăţii, fără a face însă schimbări atât de mari care să îl dezguste pe cel care priveşte.

31:32 Corpul nu trebuie strâns nicidecum cu corsete şi balene. Rochia trebuie să fie cu totul lejeră, astfel încât plămânii şi inima să aibă spaţiu sănătos de acţiune. Rochia trebuie

31:33 să fie până undeva pe la partea de sus a cizmei, însă să fie suficient de scurtă ca să nu cureţe murdăria de pe trotuare şi străzi, fără să fie ţinută cu mâna. O rochie chiar mai scurtă decât aceasta ar fi potrivită, decentă şi sănătoasă pentru femei când lucrează în gospodărie şi mai ales pentru cele care sunt obligate să facă treburi mai mult sau mai puţin în afara casei. În acest stil, o fustă uşoară sau cel mult două este tot ceea ce e necesar, şi aceasta să aibă nasturi până în talie sau să fie prinsă cu bretele. Şoldurile nu au fost făcute ca să poarte greutăţi. Fustele grele pe care le poartă unele, şi care sunt o greutate pentru şolduri, au constituit cauza pentru multe boli care nu se tratează uşor. Cele care suferă se pare că sunt în necunoştinţă de cauza suferinţelor lor şi continuă să calce legile sănătăţii, încingându-se în talie şi purtând fuste grele până ce devin invalide pe viaţă. Dacă li s-ar spune în ce constă greşeala lor, ele ar exclama de îndată: 'Vai, dar un asemenea stil de îmbrăcăminte ar fi demodat!' Şi ce dacă? Mi-ar plăcea să fim demodaţi în multe privinţe. Dacă am avea tăria aceea demodată care le caracteriza pe femeile demodate din generaţiile dinaintea noastră, acest lucru ar fi foarte de dorit. Nu vorbesc neîntemeiat atunci când spun că felul în care se îmbracă femeile împreună cu îngăduirea apetitului reprezintă cauza principală pentru starea lor prezentă de slăbiciune şi boală. Există doar o femeie dintr-o mie care îşi îmbracă picioarele aşa cum ar trebui. Oricare ar fi lungimea rochiilor, picioarele lor trebuie îmbrăcate tot aşa de bine ca cele ale bărbaţilor. Acest lucru se poate realiza prin purtarea de pantaloni de lână fixaţi în jurul gleznei, conici spre capăt; şi aceştia trebuie să fie suficient de lungi spre a ajunge până la încălţăminte. Picioarele şi gleznele îmbrăcate astfel sunt protejate împotriva curentului de aer. Dacă picioarele sunt protejate cu îmbrăcăminte caldă, circulaţia va fi egalizată, iar sângele va fi curat şi sănătos pentru că nu este răcit sau împiedicat în trecerea lui normală prin organism."

31:34 Principala dificultate din mintea multora este cu privire la lungimea rochiei. Unele insistă că "partea de sus a cizmei" se referă la acel fel de cizme, purtate de obicei de către bărbaţi, care ajung aproape până la genunchi. Dacă ar fi obiceiul ca femeile să poarte astfel de cizme, atunci astfel de persoane nu ar trebui învinuite pentru că susţin a înţelege astfel problema; însă, din moment ce femeile în general nu poartă astfel de cizme, aceste persoane nu au dreptul să mă înţeleagă pe mine aşa cum au pretins.

31:35 Pentru a arăta ce am vrut să spun şi că există armonie între mărturiile mele în privinţa acestui subiect, voi da în continuare un extras din manuscrisele mele, scrise cu aproximativ doi ani în urmă:

31:36 "De când a apărut în lucrarea How to live(Cum să trăim) articolul cu privire la îmbrăcăminte, au existat în dreptul multora neînţelegeri cu privire la ideea pe care am vrut să o transmit. Aceştia au dus în extremă ceea ce am scris cu privire la lungimea rochiei, şi acest lucru le-a dat evident bătaie de cap. Cu ideile lor deformate în această privinţă, ei au discutat problema scurtimii îmbrăcămintei într-atâta, până ce viziunea lor spirituală a devenit atât de confuză, încât nu-i văd altfel pe oameni decât ca pe nişte copaci care se mişcă. Ei au crezut că ar putea găsi o contrazicere între articolul meu recent publicat în How to live şi articolul cu acelaşi subiect conţinut în Mărturia pentru comunitate nr.10. Trebuie să susţin că eu sunt cel mai potrivit judecător al lucrurilor care au fost prezentate înaintea mea în viziune; şi nimeni nu trebuie să se teamă că voi contrazice prin viaţa mea propria mea mărturie sau că nu aş băga de seamă vreo contradicţie reală între cele ce mi-au fost arătate în viziune.

31:37 În articolul meu cu privire la îmbrăcăminte din How to live, am încercat să prezint un stil de îmbrăcăminte sănătos, decent, economic şi totodată modest şi care să se potrivească bine femeilor creştine, dacă ele îl aleg. Am încercat, poate în mod nedesăvârşit, să descriu o astfel de îmbrăcăminte. Aceasta trebuie să fie până ceva mai jos de partea de sus a cizmei, însă să fie destul de scurtă ca să nu cureţe murdăria de pe trotuare şi de pe străzi, fără să fie nevoie să fie ţinută cu mâna. Unii

31:38 au susţinut că prin partea de sus a cizmelor eu am vrut să spun partea de sus a unor cizme de felul celor purtate de obicei de bărbaţi. Prin partea de sus a cizmei eu am vrut să se înţeleagă partea de sus a cizmei sau a ghetei purtate de obicei de femei. Dacă m-aş fi gândit că voi fi greşit înţeleasă, aş fi scris mai clar. Dacă ar fi obiceiul ca femeile să poarte cizme înalte ca şi bărbaţii, atunci aş fi găsit o scuză pentru această neînţelegere. Cred că limbajul este foarte clar pentru cine citeşte acum şi că nimeni nu va fi confuz. Vă rog să citiţi din nou: 'Rochia trebuie să fie până mai jos de partea de sus a cizmei.' Însă priviţi acum la prezicerea făcută: 'Însă să fie suficient de scurtă ca să nu cureţe murdăria de pe stradă, fără să fie nevoie să fie ridicată cu mâna. O rochie chiar mai scurtă decât aceasta ar fi potrivită, decentă şi sănătoasă pentru femeile care lucrează în gospodărie şi în special pentru acelea care sunt obligate să lucreze mai mult sau mai puţin în afara acesteia.'

31:39 Nu văd nici o scuză ca persoane cu judecată să înţeleagă greşit sau deformat ceea ce am vrut eu să spun. Dacă, vorbind despre lungimea rochiei, m-aş fi referit la cizmele înalte ce ajung aproape până la genunchi, atunci de ce ar fi fost nevoie să adaug: 'însă (rochia) să fie suficient de scurtă ca să nu cureţe murdăria de pe trotuare şi străzi, fără să fie nevoie să fie ridicată cu mâna'? Dacă ar fi fost vorba despre cizme înalte, rochia ar fi fost cu siguranţă suficient de scurtă ca să nu cureţe murdăria de pe stradă, fără să fie ridicată, şi ar fi fost suficient de scurtă pentru orice fel de muncă. Au circulat zvonuri că 'sora White poartă costumul american' şi că acest stil de îmbrăcăminte este în general adoptat şi purtat de surorile din Battle Creek. Aici îmi aduc aminte de o zicală care spune: 'O minciună face înconjurul lumii în timp ce adevărul de-abia se încalţă'. O soră mi-a spus cu seriozitate că a ajuns la ea ideea că surorile păzitoare ale Sabatului vor să adopte costumul american şi că, dacă acest stil de îmbrăcăminte va fi impus, ea nu se va supune pentru că niciodată nu i-ar trece prin minte să poarte o asemenea îmbrăcăminte.

31:40 Cu privire la faptul că eu port rochii scurte, pot să spun că nu am decât o rochie scurtă, mai scurtă doar cu un deget de rochiile pe care le port de obicei. Am purtat ocazional această rochie mai scurtă. Iarna, eu mă scol devreme şi, după ce mă îmbrac cu această rochie scurtă, pe care nu este nevoie să o ţin cu mâinile ca să nu atârne în zăpadă, fac o plimbare în pas vioi 2-3 kilometri înainte de micul dejun. De câteva ori am fost la birou cu această rochie, când am fost obligată să merg prin zăpadă mică sau când era ploaie sau noroi. Patru sau cinci surori din biserica din Battle Creek şi-au făcut şi ele rochii scurte, pe care să le poarte când spală rufe sau când fac curăţenie în casă. O rochie scurtă nu a fost niciodată purtată pe străzile oraşului Battle Creek şi nicidecum la adunare. Punctul meu de vedere a fost întemeiat pe dorinţa de a corecta moda actuală a rochiilor foarte lungi, care sunt târâte pe pământ, şi de asemenea de a îndrepta moda fustei foarte scurte, cam până la genunchi, ce este purtată de o anumită clasă. Mi-a fost arătat că noi trebuie să evităm ambele extreme. Purtând rochii care ajung până la partea de sus a ghetei sau cizmei unei femei, vom scăpa de neajunsurile rochiei foarte lungi şi de asemenea vom evita relele şi indecenţa extremei rochiei scurte.

31:41 Le-ş sfătui pe cele care îşi fac rochii scurte, pe care să le poarte când muncesc, să le lucreze cu gust. Să fie aranjate frumos, să se potrivească bine pe corp. Chiar dacă este o rochie pentru lucru, trebuie să vină bine şi să fie croită după un tipar. Când lucrează, femeile nu trebuie să se îmbrace cu haine care să le facă să arate ca nişte sperietori de ciori din lanul de grâu. Este mai plăcut ca soţii şi copiii lor să le vadă şi în aceste situaţii cu o îmbrăcăminte cu care le stă bine, care li se potriveşte bine, nu numai atunci când se află în prezenţa oaspeţilor sau a străinilor. Unele soţii şi mame cred că nu contează cum arată când muncesc, când sunt văzute doar de soţii şi copiii lor, dar sunt foarte atente la ce îmbrăcăminte poartă când sunt văzute de persoane cu care nu au nimic

31:42 de-a face. Nu contează oare mai mult stima şi dragostea din partea soţului şi a copiilor decât din partea străinilor sau a prietenilor obişnuiţi? Fericirea soţului şi a copiilor trebuie să fie pentru orice soţie şi mamă mai sfântă decât a oricui altcuiva. Surorile creştine nu trebuie să se îmbrace niciodată extravagant, ci întotdeauna curat, modest şi sănătos, în funcţie de lucrul pe care îl au de făcut."

31:43 Rochia descrisă mai sus considerăm că este vrednică să fie numită rochia scurtă a reformei. Aceasta a fost adoptată de Western Health Reform Institute (Institutul din Vest pentru Reforma Sănătăţii) şi de câteva surori din Battle Creek şi din alte locuri, unde subiectul a fost clar prezentat în faţa oamenilor. În contrast total cu această rochie decentă se află costumul american, care seamănă foarte mult cu îmbrăcămintea purtată de bărbaţi. Aceasta constă din vestă, pantaloni şi o haină ce ajunge până cam la jumătatea distanţei dintre şolduri şi genunchi. Eu m-am opus acestui fel de îmbrăcăminte, conform celor arătate mie în armonie cu cele scrise în Cuvântul lui Dumnezeu; în timp ce celălalt stil de îmbrăcăminte l-am recomandat ca fiind decent, confortabil, modest şi sănătos.

31:44 Un alt motiv pe care îl aduc ca explicaţie la faptul că atrag din nou atenţia asupra subiectului îmbrăcăminte este faptul că nici una dintre cele douăzeci de surori care susţin că ele cred în Mărturii nu a făcut primul pas în ce priveşte reforma în îmbrăcăminte. Poate că se spune că, în general, sora White poartă în public rochii mai lungi decât recomandă altora. Răspunsul pe care îl dau este acesta: când merg în vizită într-un loc unde le vorbesc unor oameni pentru care acest subiect este nou şi există prejudecăţi, eu consider că este cel mai bine să fiu atentă şi să nu astup urechile oamenilor, purtând o rochie care le-ar stârni obiecţii. Însă, după ce le-am prezentat subiectul şi le-am explicat clar poziţia mea, atunci pot să apar înaintea lor în îmbrăcămintea conform reformei, care să ilustreze ceea ce i-am învăţat.

31:45 În ce priveşte purtarea de cercuri, rochia de reformă este cu totul înaintea acestora. Aceasta nu le poate folosi. Şi este oricum prea târziu să mai vorbim de purtarea de cercuri, fie mari, fie mici.

31:46 Poziţia mea în această chestiune este clară, aşa cum a fost de altfel întotdeauna, şi sper să nu fiu făcută răspunzătoare pentru ceea ce vor spune alţii cu privire la acest subiect sau de cei care poartă cercuri. Protestez împotriva interpretării greşite a ceea ce am spus în discuţii particulare cu privire la acest subiect şi cer ca ceea ce am scris şi am publicat să fie socotit ca fiind punctul meu de vedere.

Printable Mode

Seek to any passage:


Book:
Chapter:
Paragraph:

Search the text:


Search in:
Terms:
Case insensitive:


Special note for ANDROID SmartPhones
I recommend to download PhoneMe emulator for Android from here. Especially I recommend phoneME Advanced - Foundation Profile + MIDP High Resolution b168 rev20547 from here, or from here.

Then you have to build your application, to transfer the .jar and .jad files on your mobile phone and run using this nice emulator.

1. Install a Zip Utility from Android Market.

2. Install a File Manager from Android Market.

3. Download and install PhoneMe, as mentioned above.

4. Build your application by using Download Multilingual Service or Dynamic Download (zip).

5. Copy the zip file into your Android Phone and unzip the content in a folder, and then write down the path to the unzipped files and the name of the .jad file.

6. Launch PhoneMe from your smartphone.

7. Inside PhoneMe, write to the main window the path and the name to the .jad file, above mentioned. Will look something like: file:///mnt/sd/download/BiblePhone.jad and then press enter.

8. The application will be installed, and next a hyperlink will be available below the above mentioned textbox. On this way you can install as many of MIDP application you like on your Android Phone.


How to install the application in Java Mobile enabled phones

It is possible now to have the Holy Scriptures on your mobile phone and to read it wherever you are due to the Mobile Information Device Profile (MIDP) technology in 1.0 and 2.0 versions, developed for Java applications.

A good advice is to try in the beginning the MIDP 1.0 / 128 Kbytes version, and progressively to advance to MIDP 2.0 and larger volumes (512 Kbytes or more).

The application is available for MIDP 2.0, MIDP 1.0. You have only to select one table on the field MIDP2.0 or MIDP1.0, according to the desired Bible version. Then, you shall make a click on the JAR (Java Archive) file in order to obtain the software to be installed on your mobile phone.

I recommend you to start with STARTER(MIDP1.0old) edition, then to continue with INTERMEDIATE(MIDP1.0), and in the end, if the mobile phone supports this thing, to try to install the ADVANCED (MIDP2.0) edition. Also, start with 128 kbytes volumes, continue with 512 kbytes, and at the end try the version in one file.

There are cases where the mobile phone requires so called JAD (Java Descriptor) files. These JAD files has to be uploaded, on this case, together with the desired JAR files(s).

There are different methods to download the applications in your mobile phone as follows:
1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
2. By using the infrared port of the mobile phone
3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone
4. By cable link between PC ad mobile phone
5. If none from the above cases are valid

Next, we shall examine each case in order to have a successfully installation of the software.


1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
 

If your have Internet access on your mobile phone (e.g. WAP or GPRS), it is enough to access https://biblephone.intercer.net/wap/  from the browser of the mobile phone, and to access the desired Bible version, and then to make an option about MIDP1.0 or MIDP2.0, and finally to select the desired module (e.g. one or more). After the last selection, the desired version will be downloaded on your mobile phone.

Many phones have only this option for installing JAVA appplications.

2. By using the infrared port of the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.

If you don't have access to Internet directly from your mobile phone, then you shall have to pass to this step requiring to have infrared ports on your mobile phone and on the computer.
a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to activate the infrared port on the mobile phone and align it with the infrared port of the computer (preferable laptop).

c. Then a window will appear asking what file you want to send to the mobile phone. Next, you will select the downloaded JAR file, and after OK, the mobile phone will ask you if you want to load that file. You say YES and the application will be downloaded on your mobile phone.
d. Probably, you will be asked by the mobile phone where you want to save it (e.g. on the games or applications directories). After you made this selection, the file will be ready to be loaded for run.
The displaying preference can be set inside the application in order to have larger fonts, full screen display etc.

3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
This situation is similar with the infrared case. You have only to activate Bluetooth access on your mobile phone (check if exists) and on the computer (check if exists).

4. By cable link between PC ad mobile phone
Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
On this case the steps are as follows:

a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to set up the wired connection between the mobile phone and the computer. Next, you will start the synchronization / data transfer application and download the JAR file in your mobile phone. Surely, you will have to consult the CD of your mobile phone.
c. By this application you shall transfer into your mobile phone the JAR file in the games or applications directories. Next, you will have to select for run the JAR desired file.

5. If none from the above cases are valid
On this unhappy case, I recommend you to find a friend with a laptop having infrared / Bluetooth capabilities, or to buy a data link cable, or to change your current model of mobile phone.
Unfortunately, some models of mobile phones require only WAP/GPRS in order to download and run Java applications.


Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones. Therefore check the documentation of them and also the page for specific models.

Why so many versions? Simple, because not all the mobile phones support the Bible in one file with MIDP 2.0 (the most advanced for the time being).

Multilingual Online Ebooks

It is possible now to have the inspirational ebooks on your browser and to read it allowing you to make comparisons between different translations or versions for a specific language. This occasion is unique, and you have only to browse to the desired author and book.


Select another version:Source: Text from read this link, compiled by biblephone2008@gmail.com

free counters

Locations of visitors to this page


If you have any questions, remarks, suggestions, please contact me here. May God bless you in studying the Holy Scriptures.Sitemap: Please select the BiblePhone modules in your language: