English Home Romanian Home
Electronic Bible Online Pages Multi Language Phone Application One Language d/">Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Electronic Books Online Pages Build Ebook Phone Application Download Ebook Phone Application Download Desktop Application Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Create Bible Application Create E-Books Application
Credits News
About our project   |    Mobile Pages   |   
Electronic Books / Adventist / Romanian / Ellen White / Web / Mărturii pentru comunitate vol.1

Adventist

Romanian

Printable ModePrintable Mode

Mărturii pentru comunitate vol.1, 16


16:1 Datoria faţă de copii

16:2 Mi-a fost arătat că, în general, părinţii nu au folosit o cale prea bună cu copiii lor. Ei nu i-au ţinut în frâu aşa cum ar fi trebuit, ci le-au îngăduit mândria şi să urmeze propriile lor înclinaţii. În vechime, se acorda atenţie autorităţii părinteşti; copiii erau supuşi părinţilor lor, se temeau de ei şi le arătau respect; însă, în aceste vremuri din urmă, ordinea s-a inversat. Unii

16:3 părinţi sunt supuşi copiilor lor. Ei se tem să treacă peste voinţa copiilor şi, din acest motiv, cedează în faţa lor. Însă, atâta timp cât copiii sunt sub acoperământul părinţilor, depinzând de ei, trebuie să li se supună. Părinţii trebuie să acţioneze în mod hotărât, cerându-le să urmeze vederile lor în ceea ce este bine.

16:4 Eli şi-ar fi putut ţine în frâu fiii nelegiuiţi, însă s-a temut să nu-i supere. El le-a îngăduit să continue în răzvrătirea lor, până ce aceştia au ajuns un blestem pentru Israel. Părinţilor li se cere să-şi ţină în frâu copiii. Mântuirea copiilor depinde în mare măsură de calea urmată de părinţi. În dragostea lor greşită faţă de copii, mulţi părinţi sunt prea îngăduitori cu copiii lor, făcându-le rău în acest fel; le alimentează mândria, pun asupra lor ornamente şi podoabe care îi fac să devină încrezuţi şi îi conduc astfel să gândească că haina este cea care îl face pe om. Însă, când încep să-i cunoască, cei care se asociază cu ei se conving în curând că înfăţişarea exterioară nu este suficientă pentru a ascunde urâţenia unei inimi lipsite de harul creştin, dar plină de iubire de sine, aroganţă şi patimi nestăpânite. Cei cărora le place să fie blânzi, umili, care iubesc virtutea, ar trebui să evite astfel de asocieri, chiar dacă sunt copii ai păzitorilor Sabatului. Tovărăşia lor este otrăvitoare; influenţa lor conduce la moarte. Părinţii nu îşi dau seama de influenţa distrugătoare a seminţei pe care o seamănă. Aceasta va răsări şi va aduce acele roade care îi vor determina pe copii să dispreţuiască autoritatea părintească.

16:5 Chiar şi când sunt maturi, copiilor li se cere să-şi respecte părinţii şi să caute să le fie bine. Ar trebui să asculte de sfatul părinţilor credincioşi şi să nu aibă impresia că, dacă au mai adăugat câţiva ani la viaţa lor, nu mai au nici o datorie faţă de ei. Există o poruncă însoţită de o făgăduinţă pentru cei care îşi cinstesc părinţii. În aceste vremuri din urmă, copiii sunt renumiţi pentru neascultarea şi lipsa lor de respect, pe care Dumnezeu a remarcat-o în mod special, şi acest lucru este un semn că sfârşitul este aproape. Acest lucru ne arată că Satana are control deplin asupra minţilor copiilor şi tinerilor. Mulţi nu-i mai respectă pe cei care sunt mai în vârstă. Se consideră un lucru prea demodat

16:6 de a respecta pe cei în vârstă; datează de mult, tocmai din vremea lui Avraam. Dumnezeu a spus: "Căci eu îl cunosc, şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el".

16:7 În vechime, copiilor nu le era îngăduit să se căsătorească fără consimţământul părinţilor. Părinţii alegeau pentru copiii lor. Se considera o nelegiuire ca tinerii să se căsătorească aşa cum socoteau ei. Problema căsătoriei se discuta mai întâi cu părinţii şi aceştia erau cei care hotărau dacă relaţia cu persoana respectivă era vrednică de luat în seamă şi dacă cei doi ar putea întreţine o familie. Ei considerau că este extrem de important ca, închinătorii adevăratului Dumnezeu să nu intre în relaţii de căsătorie cu popoare idolatre, pentru ca familiile lor să nu fie îndepărtate de Dumnezeu. Chiar şi după ce se căsătoreau, copiii aveau cele mai solemne obligaţii faţă de părinţii lor şi li se cerea să-i respecte şi să ţină seama de dorinţele lor, ca să nu intre în conflict cu cerinţele lui Dumnezeu.

16:8 Am fost din nou îndreptată spre starea tinerilor din aceste timpuri din urmă. Copiii nu sunt ţinuţi în frâu. Părinţilor, trebuie să începeţi primele lecţii de disciplină încă de când copiii voştri sunt nişte prunci, în braţele voastre. Învăţaţi-i să-şi supună voinţa vouă. Acest lucru se poate realiza fiind nepărtinitori şi cu hotărâre. Părinţii trebuie să fie stăpâni pe ei înşişi şi, cu blândeţe, dar totuşi hotărât, să supună voinţa copilului până când aceasta nu se va mai împotrivi, acceptând dorinţele acestora.

16:9 Părinţii nu încep la timp. Prima manifestare a temperamentului nu este supusă, iar copiii cresc încăpăţânaţi, încăpăţânare care creşte o dată cu vârsta şi puterea lor. Unii copii, pe măsură ce cresc, consideră că este normal să-şi facă de cap şi că părinţii lor trebuie să se supună dorinţelor lor. Ei aşteaptă ca părinţii să îi asculte.

16:10 Nu suportă restricţiile; iar când sunt suficient de mari pentru a fi de ajutor părinţilor lor, ei nu poartă poverile pe care ar trebui să le poarte. Ei n-au avut răspunderi şi cresc fiind nefolositori, atât în cămin, cât şi în afara acestuia. Ei nu au putere de rezistenţă. Părinţii au dus povara şi le-au îngăduit să crească leneşi, fără să-şi fi format deprinderi în ce priveşte ordinea, hărnicia sau economia. N-au fost învăţaţi tăgăduirea de sine şi au fost răzgâiaţi şi alintaţi, le-au fost satisfăcute toate poftele şi au crescut având sănătatea slăbită. Obiceiurile şi comportamentul lor nu sunt plăcute. Şi, pe când copiii sunt doar nişte copii, când este nevoie să fie disciplinaţi, li se permite să-şi formeze grupuri şi să se amestece printre cei de vârsta lor; în acest mod, fiecare exercită o influenţă ce îl corupe pe cel de lângă el.

16:11 Blestemul lui Dumnezeu va cădea cu siguranţă asupra părinţilor necredincioşi. Ei nu doar că plantează spini în care se vor înţepa aici, dar, când va veni judecata, va trebui să stea faţă în faţă cu necredincioşia lor. Mulţi copii se vor scula la judecată şi îşi vor condamna părinţii pentru că nu i-au ţinut în frâu şi îi vor învinovăţi de ruina lor. Falsa iubire şi iubirea oarbă îi determină pe părinţi să treacă cu vederea greşelile copiilor lor şi să nu le corecteze şi, în consecinţă, copiii lor sunt pierduţi, iar sângele lor se va cere din mâna părinţilor necredincioşi.

16:12 Copiii care au crescut în acest fel, fără disciplină, trebuie să înveţe totul atunci când vor să fie urmaşi ai lui Hristos. Experienţa lor religioasă este afectată de felul cum au crescut în copilărie. Adeseori apare aceeaşi ambiţie, aceeaşi nerăbdare când este vorba de mustrare, aceeaşi iubire de sine şi lipsa dorinţei de a căuta sfatul altora sau de a fi influenţaţi de judecata altora; aceeaşi indolenţă, evitare a poverilor, aceeaşi lipsă de asumare a responsabilităţii. Toate aceste lucruri se văd în relaţia lor cu biserica. Este posibil ca unii să fie biruitori; însă cât de grea este bătălia! Cât de dură lupta! Cât de greu de trecut printr-o disciplină severă,

16:13 care este necesară în vederea formării unui caracter creştin! Cu toate acestea, dacă ei reuşesc şi ies biruitori în cele din urmă, li se va îngădui să vadă, înainte de a fi ridicaţi la cer, cât de aproape s-au aflat de prăpastia pierzării veşnice, din cauza lipsei unei educaţii corespunzătoare în copilărie şi datorită faptului că nu au învăţat în copilărie să fie supuşi.

16:14 Dăruirea sistematică

16:15 Am fost îndreptată spre copiii lui Israel din vechime. Dumnezeu le cerea tuturor, fie bogaţi, fie săraci, o jertfă potrivit cu starea lor materială. Săracii nu erau cruţaţi pentru că nu aveau bogăţia pe care o aveau fraţii lor bogaţi. Li se cerea să practice economia şi tăgăduirea de sine. Iar dacă cineva era atât de sărac, încât îi era cu totul imposibil să-I aducă ceva Domnului, dacă acest lucru se întâmpla datorită vreunei boli sau nenorociri, celor care erau bogaţi li se cerea să-l ajute cu câţiva bănuţi, astfel ca nici unul de felul acesta să nu vină în faţa Domnului cu mâinile goale. Această rânduială era în folosul ambelor părţi.

16:16 Există unii care nu s-au alăturat planului dăruirii sistematice, aducând ca scuză faptul că încă au datorii. Ei susţin că mai întâi "nu trebuie să fie datori nimănui nimic". Însă faptul că au datorii nu constituie o scuză. Am văzut că ei trebuie să dea "Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu". Unii socotesc ca o datorie faptul de a "nu datora nimănui nimic"(Rom. 13,8) şi consideră că Dumnezeu nu cere nimic de la ei până ce nu-şi plătesc datoriile. În acest punct, ei se înşeală singuri. Ei dau greş în aceea că nu-I dau lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să aducă înaintea lui Dumnezeu o jertfă corespunzătoare. Cei care au datorii trebuie să plătească datoria din lucrurile pe care le posedă şi să dea o parte din ceea ce rămâne.

16:17 Unii au simţit că au cele mai sacre îndatoriri faţă de copiii lor.

16:18 Ei trebuie să dea fiecăruia câte o parte, însă nu se simt în stare să adune bani pentru cauza lui Dumnezeu. Ei folosesc ca scuză faptul că au o datorie faţă de copiii lor. Acest lucru poate fi adevărat, însă cea dintâi datorie a lor este faţă de Dumnezeu. "Daţi Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu". Nu Îl jefuiţi pe Dumnezeu, reţinând din zecimi şi daruri. Cea dintâi datorie sfântă este aceea de a da lui Dumnezeu o parte potrivită. Nimeni să nu vă atragă cu pretenţiile lui şi să vă determine să-L jefuiţi pe Dumnezeu. Nu-i lăsaţi pe copiii voştri să ia jertfa pe care aţi adus-o la altar spre folosul lor personal.

16:19 Am văzut că, în trecut, lăcomia îi conducea pe unii să reţină o parte; darurile lor erau reduse. Acest lucru a fost înregistrat în ceruri, iar ei resimţeau blestemul în recoltele şi în vitele lor exact cu cât au reţinut. Unii erau afectaţi de nenorociri în familiile lor. Dumnezeu nu acceptă o jertfă şchioapă. Aceasta trebuie să fie fără pată - cea mai bună din turmă şi cele mai bune roade ale câmpului. Trebuie să fie o jertfă de bunăvoie, dacă vor ca binecuvântarea Domnului să rămână asupra familiilor şi averilor lor.

16:20 Mi-a fost prezentat cazul lui Anania şi al Safirei, pentru a ilustra calea apucată de cei care îşi declară proprietatea sub valoarea reală. Ei au pretins că dau o jertfă de bunăvoie Domnului din averea lor. Petru a spus: "Spune-mi, cu atât aţi vândut moşioara?" Răspunsul a fost: "Da, cu atât"(Fapte 5,8). Sunt unii din acest veac plin de păcat care n-ar considera acest răspuns o minciună. Însă Domnul l-a privit ca o minciună. Ei nu vânduseră cu atât, ci cu mult mai mult. Ei declaraseră că vor consacra totul Domnului. Pe El L-au minţit ei, iar răsplata nu a întârziat.

16:21 Am văzut că inimile vor fi încercate prin sistemul dăruirii sistematice. Este un test continuu, viu, prin care omul este condus să îşi cunoască propria inimă, să vadă dacă adevărul sau dragostea de lume predomină. Acesta este un test pentru cei egoişti din fire şi lacomi. Ei îşi declară afacerile în cifre foarte mici. În acest punct, ei se înşeală. Îngerul a spus:

16:22 "Blestemat să fie acela care face lucrarea Domnului prin înşelăciune". Îngerii urmăresc dezvoltarea caracterului, iar faptele unora ca aceştia sunt duse în ceruri de mesagerii cereşti. Unii vor fi cercetaţi de Dumnezeu cu privire la aceste lucruri, iar venitul lor va ajunge să scadă la cifrele declarate de ei. "Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat; şi altul care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el."(Prov. 11,24.25).

16:23 Toţi trebuie să dovedească interes faţă de această lucrare. Cei care folosesc tutun, ceai şi cafea ar trebui să lase deoparte aceşti idoli, iar valoarea acestora să o depună în vistieria Domnului. Unii nu au făcut niciodată sacrificii pentru cauza lui Dumnezeu şi sunt adormiţi cu privire la ceea ce cere Domnul de la ei. Unii, chiar dintre cei foarte săraci, vor avea de dus o luptă foarte grea pentru a se debarasa de aceste excitante. Acest sacrificiu personal nu este cerut din cauză că lucrarea lui Dumnezeu suferă datorită lipsei mijloacelor. Fiecare inimă este pusă la încercare, fiecare caracter trebuie să se dezvolte. Acesta este principiul care ar trebui să stea la baza acţiunii celor din poporul lui Dumnezeu. Principiul viu trebuie pus în aplicare în viaţă. "Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi?" Dar voi întrebaţi: "Cu ce Te-am înşelat?""Cu zecimile şi darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime! Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare. Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă (lăcusta) şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oştirilor."(Maleahi 3,8-11).

16:24 Am văzut că acest pasaj din Scriptură a fost aplicat greşit în biserică în rugăciuni şi cuvântări. Profeţia are o aplicare specială

16:25 pentru timpul din urmă şi învaţă pe poporul lui Dumnezeu să îşi îndeplinească datoria de a aduce o parte din venitul lor ca jertfă de bunăvoie Domnului.

16:26 Numele denominaţiunii noastre

16:27 Mi-a fost arătat că rămăşiţa poporului lui Dumnezeu trebuie să aibă un nume. Mi-au fost prezentate două clase. O clasă cuprindea grupurile mari ale celor ce susţineau că sunt creştini. Ei călcau în picioare Legea lui Dumnezeu şi se închinau unei instituţii papale. Ei ţineau prima zi a săptămânii ca Sabat al Domnului. Cealaltă clasă, doar câţiva la număr, se închinau marelui Dătător al Legii. Ei ţineau porunca a patra. Trăsăturile speciale şi proeminente ale credinţei lor erau păzirea zilei a şaptea şi aşteptarea venirii Domnului lor din ceruri.

16:28 Lupta se dă între cerinţele lui Dumnezeu şi cerinţele fiarei. Ziua întâi, o instituţie papală care contraface în mod direct porunca a patra, va fi făcută de către fiara cu două coarne un punct de încercare. Şi atunci, avertizarea înfricoşătoare a lui Dumnezeu va pronunţa vinovăţia pentru închinarea în faţa fiarei şi a chipului ei. Ei vor bea vinul mâniei lui Dumnezeu care este turnat neamestecat în paharul mâniei Lui.

16:29 Nici un nume pe care am putea să-l luăm nu ar fi potrivit ca acela care este conform susţinerii noastre şi care exprimă credinţa noastră şi face din noi un popor deosebit. Numele de adventist de ziua a şaptea stă ca o mustrare pentru lumea protestantă. El constituie linia de deosebire între închinătorii lui Dumnezeu şi aceia care se închină fiarei şi primesc semnul ei. Marele conflict este între poruncile lui Dumnezeu şi cerinţele fiarei. Are loc deoarece sfinţii ţin toate Cele Zece Porunci şi de aceea balaurul a pornit război împotriva lor. Dacă ei vor coborî standardul şi vor

16:30 renunţa la trăsăturile specifice ale credinţei lor, balaurul va fi liniştit; însă el îşi exercită mânia pentru că ei au îndrăznit să ridice standardul şi să înalţe steagul lor, care este în opoziţie cu lumea protestantă, care se închină instituţiei papale.

16:31 Numele de adventist de ziua a şaptea poartă în sine adevăratele trăsături ale credinţei noastre şi va convinge el însuşi pe cei care îşi pun întrebări. Ca o săgeată din tolba cu săgeţi a Domnului, acesta va răni pe călcătorii Legii lui Dumnezeu şi-i va conduce spre pocăinţă faţă de Dumnezeu şi credinţă în Domnul nostru Isus Hristos.

16:32 Mi-a fost arătat că aproape orice fanatic care s-a ridicat, şi care întotdeauna îşi ascunde sentimentele pentru ca să poată conduce aiurea pe alţii, a pretins că aparţine bisericii lui Dumnezeu. Un asemenea nume ar trebui să stârnească de îndată suspiciune; căci este folosit pentru a ascunde cele mai absurde erori. Acest nume (biserica lui Dumnezeu, n. red.) este prea nedefinit pentru rămăşiţa poporului lui Dumnezeu. Un astfel de nume ar conduce la presupunerea că noi avem o credinţă pe care vrem să o ascundem.

16:33 Cei săraci

16:34 Cei care sunt săraci în ce priveşte bunurile acestei lumi aşează toată greutatea aducerii mărturiei pe umerii oamenilor care au averi. Ei nu îşi dau seama că şi ei au o lucrare de făcut. Dumnezeu le cere să facă un sacrificiu. El le cere să-şi sacrifice idolii. Ei ar trebui să lase deoparte stimulentele, cum ar fi tutunul, ceaiul negru şi cafeaua. Dacă ajung în strâmtorare în timp ce se străduiesc ei înşişi din răsputeri să facă tot ce pot, va fi o plăcere pentru fraţii lor bogaţi să-i ajute să iasă din necaz.

16:35 Mulţi nu ştiu să se gospodărească în mod înţelept şi să facă economie. Ei nu cântăresc lucrurile bine şi nu acţionează cu precauţie. Unii ca aceştia nu trebuie să se încreadă în judecata lor proprie, căci aceasta este slabă, ci ar trebui să ceară sfat de la fraţii lor care au experienţă. Însă aceia care nu au judecată bună şi nu ştiu să facă economie adesea nu doresc să ceară sfat. În general, ei socotesc că ştiu să-şi administreze afacerile pământeşti şi nu sunt dispuşi să urmeze un sfat. Ei acţionează greşit şi suferă în consecinţă.

16:36 Fraţii lor sunt întristaţi să-i vadă suferind şi îi ajută să iasă din greutăţi. Felul neînţelept în care se gospodăresc afectează biserica. În acest fel, din vistieria lui Dumnezeu se iau mijloace care ar trebui folosite pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu. Dacă aceşti fraţi săraci, care duc o viaţă umilă, vor să fie sfătuiţi şi îndemnaţi de către fraţii lor, şi totuşi ajung la un moment dat la strâmtorare, fraţii lor ar trebui să socotească o datorie să-i ajute de îndată să iasă din dificultate. Însă, dacă aleg calea lor proprie şi se bizuie pe propria lor judecată, ei trebuie lăsaţi să suporte pe deplin consecinţele căii lor neînţelepte şi să înveţe dintr-o experienţă care i-a costat scump că "prin numărul mare al sfetnicilor ai biruinţa"(Prov. 24,6). Cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu trebuie să fie supuşi unii altora. Ei ar trebui să se sfătuiască unii cu alţii, pentru ca lipsa unuia să poată fi compensată de priceperea celuilalt. Am văzut că ispravnicii lui Dumnezeu nu au datoria de a ajuta acele persoane care continuă să folosească tutun, ceai negru şi cafea.

16:37 Speculaţii

16:38 Am văzut că unii s-au scuzat că nu pot contribui la lucrarea lui Dumnezeu deoarece au datorii. Dacă şi-ar fi examinat îndeaproape propriile lor inimi, ei ar fi descoperit că egoismul a fost motivul adevărat pentru care nu au adus daruri de bunăvoie Domnului. Unii vor avea întotdeauna datorii. Datorită lăcomiei lor, mâna lui Dumnezeu nu va fi cu ei pentru a le binecuvânta întreprinderile. Ei iubesc această lume mai mult decât iubesc adevărul. Ei nu corespund şi nu sunt pregătiţi pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

16:39 Dacă apare vreun model nou în ţară, oamenii care susţin a crede adevărul găsesc căi şi mijloace spre a investi în întreprinderea lor. Dumnezeu cunoaşte fiecare inimă. Orice motiv egoist este cunoscut şi El îngăduie anumite împrejurări prin care sunt puse la încercare inimile celor care pretind că sunt poporul Său, pentru ca ei să fie puşi la probă în vederea dezvoltării caracterului lor. În anumite cazuri, Domnul le îngăduie oamenilor să

16:40 meargă mai departe pe calea aleasă de ei şi să ajungă la eşec total. Mâna Lui este împotriva lor pentru a le dezamăgi speranţele şi a împrăştia ce au adunat. Cei care sunt interesaţi în mod real de cauza lui Dumnezeu şi sunt dispuşi să rişte ceva pentru avansarea acesteia vor considera aceasta o investiţie sigură. Unii vor avea de o sută de ori mai mult în lumea aceasta, iar în lumea viitoare, viaţă veşnică. Însă nu toţi vor primi de o sută de ori mai mult în lumea aceasta pentru că nu pot duce atât. Dacă li s-ar încredinţa atât de mult, ar deveni ispravnici neînţelepţi. Domnul le reţine acest lucru pentru binele lor; însă comoara lor din ceruri va fi sigură. Cu cât mai bună este o investiţie de felul acesta!

16:41 Dorinţa pe care o au unii dintre fraţii noştri de a câştiga repede bani îi conduce să se angajeze în noi întreprinderi şi să investească mijloace în acestea, însă, adesea, aşteptările lor de a face bani nu sunt realizate. Ei ascund ceea ce ar fi putut folosi în lucrarea lui Dumnezeu. Aceste noi întreprinderi constituie o nechibzuinţă. Totuşi, mulţi nu iau învăţăminte, neîmpotrivindu-se unor asemenea lucruri pe care le fac, având de atâtea ori înaintea lor exemplul altora care au făcut investiţii şi au ajuns la eşec total. Satana îi ispiteşte mai departe şi îi face să se îmbete dinainte cu gândul câştigului. Iar când speranţele li se năruie, ei trec prin multe descurajări, ca urmare a aventurilor lor neînţelepte. Dacă banii sunt pierduţi, persoana priveşte la acest lucru ca la o nenorocire ce a venit asupra lui însuşi şi o socoteşte pierderea lui. Însă el trebuie să-şi aducă aminte că administrează bunuri ce aparţin altcuiva, că el este doar un ispravnic şi că Dumnezeu este dezonorat prin gospodărirea neînţeleaptă a acelor bunuri care ar fi putut fi folosite pentru înaintarea cauzei adevărului prezent. În ziua socotelilor, ispravnicul necredincios trebuie să dea socoteală de isprăvnicia lui.

Printable Mode

Seek to any passage:


Book:
Chapter:
Paragraph:

Search the text:


Search in:
Terms:
Case insensitive:


Special note for ANDROID SmartPhones
I recommend to download PhoneMe emulator for Android from here. Especially I recommend phoneME Advanced - Foundation Profile + MIDP High Resolution b168 rev20547 from here, or from here.

Then you have to build your application, to transfer the .jar and .jad files on your mobile phone and run using this nice emulator.

1. Install a Zip Utility from Android Market.

2. Install a File Manager from Android Market.

3. Download and install PhoneMe, as mentioned above.

4. Build your application by using Download Multilingual Service or Dynamic Download (zip).

5. Copy the zip file into your Android Phone and unzip the content in a folder, and then write down the path to the unzipped files and the name of the .jad file.

6. Launch PhoneMe from your smartphone.

7. Inside PhoneMe, write to the main window the path and the name to the .jad file, above mentioned. Will look something like: file:///mnt/sd/download/BiblePhone.jad and then press enter.

8. The application will be installed, and next a hyperlink will be available below the above mentioned textbox. On this way you can install as many of MIDP application you like on your Android Phone.


How to install the application in Java Mobile enabled phones

It is possible now to have the Holy Scriptures on your mobile phone and to read it wherever you are due to the Mobile Information Device Profile (MIDP) technology in 1.0 and 2.0 versions, developed for Java applications.

A good advice is to try in the beginning the MIDP 1.0 / 128 Kbytes version, and progressively to advance to MIDP 2.0 and larger volumes (512 Kbytes or more).

The application is available for MIDP 2.0, MIDP 1.0. You have only to select one table on the field MIDP2.0 or MIDP1.0, according to the desired Bible version. Then, you shall make a click on the JAR (Java Archive) file in order to obtain the software to be installed on your mobile phone.

I recommend you to start with STARTER(MIDP1.0old) edition, then to continue with INTERMEDIATE(MIDP1.0), and in the end, if the mobile phone supports this thing, to try to install the ADVANCED (MIDP2.0) edition. Also, start with 128 kbytes volumes, continue with 512 kbytes, and at the end try the version in one file.

There are cases where the mobile phone requires so called JAD (Java Descriptor) files. These JAD files has to be uploaded, on this case, together with the desired JAR files(s).

There are different methods to download the applications in your mobile phone as follows:
1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
2. By using the infrared port of the mobile phone
3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone
4. By cable link between PC ad mobile phone
5. If none from the above cases are valid

Next, we shall examine each case in order to have a successfully installation of the software.


1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
 

If your have Internet access on your mobile phone (e.g. WAP or GPRS), it is enough to access https://biblephone.intercer.net/wap/  from the browser of the mobile phone, and to access the desired Bible version, and then to make an option about MIDP1.0 or MIDP2.0, and finally to select the desired module (e.g. one or more). After the last selection, the desired version will be downloaded on your mobile phone.

Many phones have only this option for installing JAVA appplications.

2. By using the infrared port of the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.

If you don't have access to Internet directly from your mobile phone, then you shall have to pass to this step requiring to have infrared ports on your mobile phone and on the computer.
a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to activate the infrared port on the mobile phone and align it with the infrared port of the computer (preferable laptop).

c. Then a window will appear asking what file you want to send to the mobile phone. Next, you will select the downloaded JAR file, and after OK, the mobile phone will ask you if you want to load that file. You say YES and the application will be downloaded on your mobile phone.
d. Probably, you will be asked by the mobile phone where you want to save it (e.g. on the games or applications directories). After you made this selection, the file will be ready to be loaded for run.
The displaying preference can be set inside the application in order to have larger fonts, full screen display etc.

3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
This situation is similar with the infrared case. You have only to activate Bluetooth access on your mobile phone (check if exists) and on the computer (check if exists).

4. By cable link between PC ad mobile phone
Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
On this case the steps are as follows:

a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to set up the wired connection between the mobile phone and the computer. Next, you will start the synchronization / data transfer application and download the JAR file in your mobile phone. Surely, you will have to consult the CD of your mobile phone.
c. By this application you shall transfer into your mobile phone the JAR file in the games or applications directories. Next, you will have to select for run the JAR desired file.

5. If none from the above cases are valid
On this unhappy case, I recommend you to find a friend with a laptop having infrared / Bluetooth capabilities, or to buy a data link cable, or to change your current model of mobile phone.
Unfortunately, some models of mobile phones require only WAP/GPRS in order to download and run Java applications.


Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones. Therefore check the documentation of them and also the page for specific models.

Why so many versions? Simple, because not all the mobile phones support the Bible in one file with MIDP 2.0 (the most advanced for the time being).

Multilingual Online Ebooks

It is possible now to have the inspirational ebooks on your browser and to read it allowing you to make comparisons between different translations or versions for a specific language. This occasion is unique, and you have only to browse to the desired author and book.


Select another version:Source: Text from read this link, compiled by biblephone2008@gmail.com

free counters

Locations of visitors to this page


If you have any questions, remarks, suggestions, please contact me here. May God bless you in studying the Holy Scriptures.Sitemap: Please select the BiblePhone modules in your language: