English Home Romanian Home
Electronic Bible Online Pages Multi Language Phone Application One Language d/">Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Electronic Books Online Pages Build Ebook Phone Application Download Ebook Phone Application Download Desktop Application Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Create Bible Application Create E-Books Application
Credits News
About our project   |    Mobile Pages   |   
Electronic Books / Adventist / Romanian / Ellen White / Creator / Mărturii pentru comunitate vol.8

Adventist

Romanian

Give a name to your collection:

Ellen White


This archive will contain the JAR and the JAD files.

Select the type of your application:

Select the language of the menus:

Select the alignment for displaying the text:

TouchScreen support:

Enable TouchScreen Support:
Height of Graphical Buttons:
Delay of Dragging:

Other settings:

Number of searched results to be displayed:
Length of the searched results:
Length of the bookmark excerpt:
Length of the SMS message:
Length of the MMS message:

Please select the limits of the chapters to be included:Cuprins
Timpul în care a fost scris volumul opt
Lucrarea noastră
Răspunderea noastră
Secţiunea a doua - Sfaturi repetate adesea
Datoria noastră faţă de lume
Duhul Sfânt în şcolile noastre
LUCRAREA MEDICALĂ MISIONARĂ
Care se va numi Calea cea sfântă:
O avertizare solemnă
Uitarea
În loc de ploaie le-a dat grindină
Şi au schimbat slava lor
A stârnit pentru ei mila
Strofa II
Care spun că întunericul este lumină
MAREA STRIGARE
Căci El va porunci îngerilor Săi
Psalmii 91
Secţiunea a treia - Scrisori către medici
PURTĂTORUL NOSTRU DE POVERI
AJUTORAREA CELOR CARE AU NEVOIE DE AJUTOR
SINGURA CALE SIGURĂ
ÎNFIINŢAŢI CENTRE NOI
Scopul lui Dumnezeu cu lucrarea misionară medicală
Lucrarea misionară medicală nu trebuie să fie făcută totul
Susţineţi lucrarea medicală
Eforturi unite
CUVINTE DE ÎNCURAJARE
UN CUVÂNT DE ÎNDEMNARE
POVERI PE CARE DUMNEZEU NU LE-A DAT
SOLIA NOASTRĂ
SACRIFICIUL DE SINE
UN CENTRU EDUCAŢIONAL
Conducerea
EŞECUL ÎN A-L ONORA PE DUMNEZEU
URMĂRILE PĂCATULUI
TAINELE PUTERII DIVINE
UN DUMNEZEU PERSONAL L-A CREAT PE OM
MĂRTURIA SCRIPTURII
GRIJA SA PROVIDENŢIALĂ
ÎNDELUNGA LUI ÎNDURARE
Falsa şi adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu teoriile speculative
SLAVA CRUCII
FANATISMUL DUPĂ 1844
O REÎNNOIRE A MĂRTURIEI CREDINCIOASE
SOLIA CĂTRE BISERICA FILADELFIA
ERUDIŢIA ISTORICĂ ŞI TEOLOGICĂ
O LUCRARE CARE CERE CUGETAREA NOASTRĂ
O CUNOAŞTERE PERSONALĂ A LUI HRISTOS
POSIBILITĂŢI MINUNATE
Am mai multă pricepere decât bătrânii
Şi ale cărui frunze nu se veştejesc:
PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU

How to install the application

It is possible now to have the Holy Scriptures on your mobile phone and to read it wherever you are due to the Mobile Information Device Profile (MIDP) technology in 1.0 and 2.0 versions, developed for Java applications.

A good advice is to try in the beginning the MIDP 1.0 / 128 Kbytes version, and progressively to advance to MIDP 2.0 and larger volumes (512 Kbytes or more).

The application is available for MIDP 2.0, MIDP 1.0. You have only to select one table on the field MIDP2.0 or MIDP1.0, according to the desired Bible version. Then, you shall make a click on the JAR (Java Archive) file in order to obtain the software to be installed on your mobile phone.

I recommend you to start with STARTER(MIDP1.0old) edition, then to continue with INTERMEDIATE(MIDP1.0), and in the end, if the mobile phone supports this thing, to try to install the ADVANCED (MIDP2.0) edition. Also, start with 128 kbytes volumes, continue with 512 kbytes, and at the end try the version in one file.

There are cases where the mobile phone requires so called JAD (Java Descriptor) files. If there are not direct available from the site, it is useful to follow the procedure describe at following link https://biblephone.net/article.php?id=139 . These JAD files has to be uploaded, on this case, together with the desired JAR files(s).

There are different methods to download the applications in your mobile phone as follows:
1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
2. By using the infrared port of the mobile phone
3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone
4. By cable link between PC ad mobile phone
5. If none from the above cases are valid

Next, we shall examine each case in order to have a successfully installation of the software.


1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
 

If your have Internet access on your mobile phone (e.g. WAP or GPRS), it is enough to access https://biblephone.net/wap/  from the browser of the mobile phone, and to access the desired Bible version, and then to make an option about MIDP1.0 or MIDP2.0, and finally to select the desired module (e.g. one or more). After the last selection, the desired version will be downloaded on your mobile phone.

Many phones have only this option for installing JAVA appplications.

2. By using the infrared port of the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones. Therefore check the documentation of them and also the page for specific models at at https://biblephone.net/article.php?id=18 .

If you don't have access to Internet directly from your mobile phone, then you shall have to pass to this step requiring to have infrared ports on your mobile phone and on the computer.
a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to activate the infrared port on the mobile phone and align it with the infrared port of the computer (preferable laptop).

c. Then a window will appear asking what file you want to send to the mobile phone. Next, you will select the downloaded JAR file, and after OK, the mobile phone will ask you if you want to load that file. You say YES and the application will be downloaded on your mobile phone.
d. Probably, you will be asked by the mobile phone where you want to save it (e.g. on the games or applications directories). After you made this selection, the file will be ready to be loaded for run.
The displaying preference can be set inside the application in order to have larger fonts, full screen display etc.

3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones. Therefore check the documentation of them and also the page for specific models at at https://biblephone.net/article.php?id=18 .
This situation is similar with the infrared case. You have only to activate Bluetooth access on your mobile phone (check if exists) and on the computer (check if exists).

4. By cable link between PC ad mobile phone
Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones. Therefore check the documentation of them and also the page for specific models at at https://biblephone.net/article.php?id=18 .
On this case the steps are as follows:

a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to set up the wired connection between the mobile phone and the computer. Next, you will start the synchronization / data transfer application and download the JAR file in your mobile phone. Surely, you will have to consult the CD of your mobile phone.
c. By this application you shall transfer into your mobile phone the JAR file in the games or applications directories. Next, you will have to select for run the JAR desired file.

5. If none from the above cases are valid
On this unhappy case, I recommend you to find a friend with a laptop having infrared / Bluetooth capabilities, or to buy a data link cable, or to change your current model of mobile phone.
Unfortunately, some models of mobile phones require only WAP/GPRS in order to download and run Java applications.


Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones. Therefore check the documentation of them and also the page for specific models.

Why so many versions? Simple, because not all the mobile phones support the Bible in one file with MIDP 2.0 (the most advanced for the time being).


Select another version:Source: Text from read this link, compiled by biblephone2008@gmail.com

free counters

Locations of visitors to this page


If you have any questions, remarks, suggestions, please contact me here. May God bless you in studying the Holy Scriptures.Sitemap: Please select the BiblePhone modules in your language: