Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:7

5:7 Heri wenye rehema; Maana hao watapata rehema.