Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:6

5:6 Heri wenye njaa na kiu ya haki; Maana hao watashibishwa.