Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:4

5:4 Heri wenye huzuni; Maana hao watafarijika.