Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:48

5:48 Basi ninyi mtakuwa wakamilifu, kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu.