Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:47

5:47 Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je! Nao hawafanyi kama hayo?