Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:46

5:46 Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je! Nao hawafanyi yayo hayo?