Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:45

5:45 ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni; maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki.