Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:44

5:44 lakini mimi nawaambia, Wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi,