Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:43

5:43 Mmesikia kwamba imenenwa, Umpende jirani yako, na, Umchukie adui yako;