Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:40

5:40 Na mtu atakaye kukushitaki na kuitwaa kanzu yako, mwachie na joho pia.