Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:3

5:3 Heri walio maskini wa roho; Maana ufalme wa mbinguni ni wao.