Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:39

5:39 Lakini mimi nawaambia, Msishindane na mtu mwovu; lakini mtu akupigaye shavu la kuume, mgeuzie na la pili.