Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:38

5:38 Mmesikia kwamba imenenwa, Jicho kwa jicho, na jino kwa jino;