Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:34

5:34 lakini mimi nawaambia, Usiape kabisa; hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu;