Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:33

5:33 Tena mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, Usiape uongo, ila mtimizie Bwana nyapo zako;