Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:32

5:32 lakini mimi nawaambia, Kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi; na mtu akimwoa yule aliyeachwa, azini.