Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:30

5:30 Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate uutupe mbali nawe; kwa maana yakufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanum.