Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:29

5:29 Jicho lako la kuume likikukosesha, ling'oe ulitupe mbali nawe; kwa maana yakufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanum.