Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:28

5:28 lakini mimi nawaambia, Kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake.