Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:26

5:26 Amin, nakuambia, Hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho.