Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:23

5:23 Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako,