Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:22

5:22 Bali mimi nawaambieni, Kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu; na mtu akimfyolea ndugu yake, itampasa baraza; na mtu akimwapiza, itampasa jehanum ya moto.