Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:21

5:21 Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, Usiue, na mtu akiua, itampasa hukumu.