Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:1

5:1 Naye alipowaona makutano, alipanda mlimani; na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia;