Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:18

5:18 Kwa maana, amin, nawaambia ,Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka,yodi moja wala nukta moja ya torati haitaoondoka ,hata yote yatimie.