Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:17

5:17 Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii; la, sikuja kutangua, bali kutimiliza.