Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:16

5:16 Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni.