Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:14

5:14 Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima.