Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:13

5:13 Ninyi ni chumvi ya dunia; lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu.