Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:11

5:11 Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo, kwa ajili yangu.