Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:10

5:10 Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki; Maana ufalme wa mbinguni ni wao.